Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Internal Auditor

Internal Auditor

Hlavní obsah stránky

Interní auditor

Interní auditor

Ing. Ivana Čecháková
interní auditor, budova A/21

Telefon: +420 596 387 234
E-mail: ivana.cechakova(at)karvina.cz


Popis

Interní auditor provádí nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost, jejímž cílem je  napomáhat organizaci udržovat efektivní řídící a kontrolní systémy a podporuje jejich neustálé zdokonalování.

Interního auditor je přímo podřízen primátorovi města a stojí mimo výkonnou organizační strukturu magistrátu.

Objektivně ujišťovací a konzultační činnost se týká:

§  spolehlivosti a integrity finančních a provozních informací,

§  efektivnosti a účinnosti procesů, ochrany aktiv,

§  dodržování právních předpisů,

§  včasného rozpoznávání rizik vztahujících se k činnosti statutárního města

§  prověřování výsledků procesů a programů do jaké míry odpovídají stanoveným úkolům a cílům

Mimo tyto činnosti interní auditor organizuje zvyšování kvality na Magistrátu města Karviné (např.  benchmarking v rámci projektu BI 2005).

 

Login