Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Economy > Oddělení poplatků a pohledávek

Oddělení poplatků a pohledávek

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Ve 2. patře budovy C magistrátu, na ulici Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát (ukázat na mapě)

Popis oddělení

V samostatné působnosti zajišťuje agendu:

  • obecně závazných vyhlášek SMK na úseku místních poplatků a loterií
  • vymáhání pohledávek z bytů
  • škod vzniklých na obytných domech v majetku města v souvislosti s přestupky nebo trestnými činy, připravuje podklady pro přestupková řízení a podklady pro likvidaci škod pojišťovnou,
  • vydávání potvrzení bezdlužnosti.

  

V přenesené působnosti zajišťuje:

  • výkon správy místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze psů, za zvláštní užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt
  • vymáhání pohledávek z pokut a poplatků podle daňového řádu /prostřednictvím soudního exekutora/, dále pohledávky uplatňuje v insolvenčním řízení nebo je přihlašuje do veřejné dražby.
  • povolování loterií dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a předpisů souvisejících,

 

Další informace

 

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)


Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Hodulík Josef Mgr.    - vedoucí C/304 596 387 399
Badura Bronislav     C/313 596 387 438
Čačková Andrea     C/315 596 387 338
Hrkĺová Silvie     C/315 596 387 251
Jurczyková Monika     C/312 596 387 271
Kopáčková Simona     C/310 596 387 403
Lanzendörferová Ivana Ing.    C/313 596 387 430
Medviďová Romana     C/316 596 387 217
Poskierová Lenka     C/310 596 387 329
Raszyková Vlastimila     C/311 596 387 404
Růžičková Bronislava Ing.    C/311 596 387 272
Závadská Pavlína Bc.    C/312 596 387 402
Login