Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Economy > Oddělení rozpočtů

Oddělení rozpočtů

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení rozpočtů se nachází ve 2. patře budovy C Magistrátu, na ulici K. Śliwky 50, Karviná-Fryštát (ukázat na mapě)

Popis oddělení

V samostané působnosti odd. rozpočtů plní např. tyto úkoly:

  • sestavuje návrh rozpočtu, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu
  • sestavuje návrh závěrečného účtu
  • navrhuje rozpočtová opatření a po schválení v ZM, případně RM, zajišťuje jejich realizaci a evidenci
  • zpracovává návrh na finanční vypořádání se státním rozpočtem, sleduje nakládání s finančními prostředky peněžních fondů
  • zpracovává finanční analýzy
  • předkládá návrh na přezkum hospodaření města auditorem
  • zabezpečuje pojištění města
  • zajišťuje finanční hospodaření příspěvkových organizací
  • v součinnosti s odvětvovými odbory a řediteli příspěvkových organizací města zabezpečuje rozborovou činnost finančního hospodaření

V přenesené působnosti odd. rozpočtů plní trvale úkoly:

  • předkládá krajskému úřadu údaje potřebné pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu, pro průběžné hodnocení státního rozpočtu a pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

 

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Tvrdoň Vladimír Ing.    - vedoucí C/320 596 387 369
Čejdová Renáta     C/321 596 387 276
Juhászová Iveta     C/318 596 387 386
Malinovská Petra Ing.    C/319 596 387 383
Pisečná Jaroslava     C/318 596 387 378
Smrčková Pavlína Bc.    C/319 596 387 274
Login