Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Economy > Oddělení účtárny

Oddělení účtárny

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení účtárny se nachází ve 2. patře budovy C magistrátu, která je na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát (ukázat na mapě).

Popis oddělení

 

V samostatné působnosti odd. účtárny trvale plní tyto úkoly:

 • vede účetnictví o vlastním hospodaření
 • zpracovává stanovené účetní výkazy a zajiš´tuje sumarizaci výkazů za příspěvkové organizace
 • spolupracuje na fin. vypořádání a sestavování závěrečného účtu
 • spolupracuje při sestavování a kontrole plnění rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města  Karviné v magistrátu a dlouhodobě uvolněných členů ZM
 • zabezpečuje inventarizaci majetku  města v souladu sse směrnicí k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky a vede písemnosti ústřední inventarizační komise
 • zabezpečuje styp s peněžnými ústavy včetně zřizování a zrušování účtů
 • zabezpečuje zpracování statistických výkazů dle dispozic a potřeb orgánů statistiky, finančního úřadu, příp. dalších institucí
 • obstarává platební a zúčtovací styk , bankovní dispozice a převody finančních prostředků, kontroluje správnost konstantních a variabilních symbolů uváděných na dokladech v rámci platebního zúčtovacího styku
 • upravuje oběh dokladů v rámci směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s fin. prostředky a dbá o aktualizaci dodržování podpisových vzorů
 • provádí vyúčtování cestovních dokladů zaměstnanců statutárního města Karviné a členů ZM
 • dbá o řádnou a běžnou archivaci a skartaci účetních písemností, provozuje archiv odboru
 • spra
 • vuje přísně zúčtovatelné tiskopisy a pokutové bloky
 • zabezpečuje průběžné plnění úkolů vyplývajících pro odbor ze zásad pro nakládání s majetkem města

V přenesené působnosti odd. účtárny trvale plní tyto úkoly:

 • kontroluje využití dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje ve vazbě na číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček
 • kontroluje správnost údajů pro hodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí pro potřebu zpracování kraje

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Kozelková Kateřina Mgr.    - vedoucí C/323 596 387 230
Barteczková Jiřina     C/325 596 387 268
Foltýnová Lenka Bc.    C/324 596 387 387
Koplová Jarmila Bc.    C/338 596 387 328
Kottasová Kateřina     C/118 596 387 708
Lukaszczyková Veronika Ing.    C/324 596 387 786
Moldrzyková Uršula     C/326 596 387 359
Nalewajková Renáta     C/326 596 387 250
Seroiszková Žaneta     C/325 596 387 208
Suchánková Ivana     C/118 596 387 207
Sychrová Zdeňka Bc.    C/118 596 387 275
Login