Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Property

Division of Property

Hlavní obsah stránky

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Ing. Helena Bogoczová
vedoucí Odboru majetkového

Telefon: +420 596 387 308
E-mail: helena.bogoczova(at)karvina.cz


Introduction

This is English text.......Kancelář tajemníka je odbor Magistrátu města Karviné, který má na starosti především služby zaměstnancům dovnitř úřadu (právní služby, personální a platový servis a služby spojené s užíváním informačních technologií úřadu).

Kontakt s občany či organizacemi je soustředěn zpravidla na:

-         řešení soudních sporů města s fyzickými nebo právnickými osobami

-         řešení dluhů těchto osob vůči městu (pokud se nejedná o dluhy za poplatky a pokuty anebo dluhy na nájemném z bytů)

-         výběrová řízení na nové zaměstnance úřadu

-         zajišťování bezplatných odborných praxí v rámci studia na školách

-         zajišťování vzdělávání zaměstnanců úřadu

-         řešení problematiky užívání Geografického informačního systému

Výše uvedené činnosti jsou blíže popsány – v organizačním řádu (hyperlink) a dále v odkazu „co u nás vyřídíte“.


Lidé na odboru

Define your OmniPortlet.   Define your OmniPortlet.
Login