Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu
Homepage> City Office> Divisions of the Municipality> Division of Property> U nás vyřídíte (životní situace)> Žádost o přistavení odpadové nádoby

Žádost o přistavení odpadové nádoby

01. Identifikační kód
1


02. Kód
1


03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o přistavení odpadové nádoby


04. Základní informace k životní situaci
Žádost se vyřizuje za účelem přistavení odpadové nádoby. Odpadovou nádobu o objemu 120 l lze přistavit pouze k rodinným domům. O konečném přistavení odpadové nádoby rozhodne příslušný odbor.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba (nepodnikající).


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vyplnit a podat žádost o přistavení odpadové nádoby - počet přistavených odpadových nádob závisí na počtu trvale přihlášených osob v objektu, ke kterému má být nádoba přistavena (do 4 osob – 1 nádoba, 5-9 osob – 2 nádoby, 10 a více osob – 3 nádoby) - v ojedinělých případech o počtu přistavených nádob nebo zamítnutí žádosti rozhodne příslušný odbor, tj. Odbor majetkový.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním žádosti (vyplněného formuláře), a to buď písemně, osobně nebo elektronicky.


08. Na které instituci životní situaci řešit
Statutární město Karviná, Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, oddělení komunálních služeb.


09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor majetkový, oddělení komunálních služeb, Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, kancelář číslo 64, Kristýna Gruščíková Bc., tel.: 596 387 213. pondělí, středa: 07:30 h-17:00 h, V ostatní dny (úterý, čtvrtek a pátek) po předchozí dohodě s příslušnými zaměstnanci (telefonické anebo ústní): 07:00 h-14:30 h


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Vyplněný formulář, při zastupování plnou moc (nemusí být ověřená).


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související formuláře".


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
-


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Došlé dokumenty, které vyžadují vyřízení, budou příslušnými zaměstnanci, kterým byl dokument přidělen, vyřizovány neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
-


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
-


16. Elektronická služba, kterou lze využít
Dokumenty v digitální podobě můžete doručit: a) do datové schránky - název schránky: "Statutární město Karviná", ID schránky: "es5bv8q", typ datové schránky: OVM (orgán veřejné moci) b) na adresu e-podatelny:epodatelna@karvina.cz c) do e-mailových schránek zaměstnance (kristyna.gruscikova@karvina.cz d) na nosičích dat.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Karviné č. 3/2014, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Karviné.


18. Jaké jsou související předpisy
-


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Neuplatňují se opravné prostředky, nepostupuje se dle správního řádu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
-


21. Nejčastější dotazy
-


22. Další informace
-


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Telefonicky na č. 596 387 213, e-mailem: kristyna.gruscikova@karvina.cz


24. Související životní situace a návody, jak je řešit
-


25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor majetkový Magistrátu města Karviné, oddělení provozu a údržby majetku.


26. Kontaktní osoba
Kristýna Gruščíková Ing.tel.: 596 387 213, e-mail: kristyna.gruscikova@karvina.cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován
27.02.2012


29. Datum konce platnosti popisu
neuveden


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
neuvedeno


Související formuláře

04-SEP-2014 | Dokument DOC | 32 kB

Žádost o přistavení odpadové nádoby

Login