Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Property > Oddělení bytové

Oddělení bytové

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení bytové Odboru majetkového se nachází v přízemí budovy B magistrátu (kanceláře č. 25,26, 27, 28, 33), na ulici Karola Śliwky čp. 618 v Karviné-Fryštátě (ukázat na mapě). Ke vstupu můžete užívat hlavního vchodu do budovy nebo je možno použít výtahu a vystoupit v přízemí).

Popis oddělení

 • komplexně zajišťuje správu, provoz, údržbu a opravy budov s byty a nebytovými prostory v majetku SMK,
 • komplexně zajišťuje vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor v obytných domech v majetku SMK,
 • komplexně zajišťuje správu, provoz, údržbu a opravy jednotek ve vlastnictví SMK ve společenstvích vlastníků,
 • komplexně zajišťuje agendu související s byty, nebytovými prostory a garážemi v majetku SMK
 • zajišťuje nájmy bytů a nebytových prostor v obytných domech v majetku statutárního města Karviné
 • zajišťuje privatizaci bytového fondu v majetku statutárního města Karviné

Činnosti odboru

 • pronájem obecního bytu – uzavření nájemní smlouvy, uzavření dodatků ke smlouvě o nájmu bytu, dohody o zániku nájmu bytu, souhlas s podnájmem bytu
 • pronájem nebytových prostor v obytných domech v majetku statutárního města Karviné
 • činnosti související s privatizací bytového fondu v majetku SMK
 • záležitosti související s užíváním bytu a nebytového prostoru v majetku statutárního města Karviné – požadavky na opravy, hlášení pojistných událostí v bytech a nebytových prostorech, stavební úpravy v bytech a nebytových prostorech,
 • vyřízení změn počtu osob bydlících v bytě, změny předpisů plateb na SIPO, úpravy záloh na služby související s užíváním bytu a nebytového prostoru
 • vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu a nebytového prostoru

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Hamrlová Renata JUDr.    - vedoucí B/27 596 387 249
Bulawová Marie     B/33 596 387 439
Dreslerová Jarmila     B/26 596 387 232
Górecká Radmila     B/28 596 387 323
Hanusková Monika     B/28 596 387 214
Kejmarová Soňa     B/25 596 387 736
Knápková Dana Bc.    B/28 596 387 315
Ličková Ivana     B/33 596 387 362
Petrová Alena     B/26 596 387 325
Login