Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Property > Oddělení majetkoprávní

Oddělení majetkoprávní

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení majetkoprávní Odboru majetkového se nachází v 1. patře budovy B magistrátu(kanceláře č. 60, 64, 65,68, 71, 72,73 a 74), na ulici Karola Śliwky čp. 618 v Karviné-Fryštátě (ukázat na mapě). Ke vstupu můžete užívat hlavního vchodu do budovy nebo je možno použít výtahu a vystoupit v 1. patře).

Popis oddělení

 • vede evidenci veškerého nemovitého majetku statutárního města Karviné
 • zajišťuje nabývání a převod nemovitého majetku (uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření směnné smlouvy, uzavření darovací smlouvy, uzavření smlouvy o bezúplatném převodu)
 • zajišťuje zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Karviné (uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření dodatku k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene)
 • sleduje využívání pozemků ve vlastnictví statutárního města Karviné a zajišťuje činnosti související s užíváním pozemků v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem (uzavření nájemní smlouvy, uzavření smlouvy o výpůjčce), zajišťuje uzavření smlouvy o právu provést stavbu
 • vykonává před správním orgánem jménem statutárního města Karviné úkony spojené s uplatněním práv a povinností obce podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
 • zajišťuje agendu bytového fondu v majetku statutárního města Karviné (privatizace bytového fondu, nájmy bytů, aktualizace žádostí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, pojistné události, stavební úpravy)
 • zajišťuje nájmy nebytových prostorů v obytných domech a krátkodobé nájmy v domech s pečovatelskou službou
 • zajišťuje nájmy a krátkodobé nájmy nebytových prostorů v objektech v majetku statutárního města Karviné
 • zajišťuje nájmy hrobových míst a krátkodobé nájmy v obřadních síních na hřbitovech v Karviné

Co u nás vyřídíte?

 • nabývání a převod nemovitého majetku (uzavření kupní smlouvy, uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavření směnné smlouvy, uzavření darovací smlouvy, uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
 • zřízení věcného břemene k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Karviné (uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavření dodatku k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene)
 • užívání pozemků v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem (uzavření nájemní smlouvy, uzavření smlouvy o výpůjčce), uzavření smlouvy o právu provést stavbu
 • úkony před správním orgánem jménem statutárního města Karviné spojené s uplatněním práv a povinností obce podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
 • úkony v rámci agendy bytového fondu v majetku statutárního města Karviné (privatizace bytového fondu, nájmy bytů, aktualizace žádostí o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu, pojistné události, stavební úpravy)
 • nájmy nebytových prostorů v obytných domech a krátkodobé nájmy v domech s pečovatelskou službou
 • nájmy a krátkodobé nájmy nebytových prostorů v objektech v majetku statutárního města Karviné
 • nájmy hrobových míst a krátkodobé nájmy v obřadních síních na hřbitovech v Karviné

 

 

Další informace

Prodej, směna, darování, pronájem, výpůjčka nemovitého majetku

Informace o záměru prodat, směnit, licitovat, darovat, pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek ve vlastnictví statutárního města Karviné jsou zveřejňovány na úřední desce Magistrátu města Karviné a současně je naleznete na internetových stránkách města na adrese www.karvina.cz., úřední deska. V případě zájmu o prodej, směnu, licitace nájmu, darování, pronájem nebo výpůjčku nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Karviné je nutno podat písemnou žádost s označením nemovitosti a s uvedením záměru. Žádosti jsou vyřizovány v souladu s ustanovením zákona číslo 128/2000 Sb., v platném znění, a postupem upraveným v Zásadách pro nakládání s nemovitým majetkem, Zásadách pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku statutárního města Karviné a v Zásadách prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné.

Zřízení věcného břemene

Za účelem realizovat na pozemku ve vlastnictví statutárního města Karviné stavbu inženýrské sítě nebo přístupové či příjezdové plochy zajišťuje majetkoprávní oddělení odboru majetkového uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (na dobu realizace výstavby). O zřízení věcného břemene je nutno písemně požádat a k žádosti přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením umístění zamýšlené stavby. Příslušné smlouvy jsou uzavírány po schválení Radou města Karviné. Informace žadatelům poskytnou zaměstnanci majetkoprávního oddělení Odboru majetkového.

Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné cenová mapa

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)

Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Durčáková Mária JUDr.    - vedoucí B/71 596 387 310
Cachel Jerzy     B/72 596 387 385
Cyroňová Miroslava     B/65 596 387 309
Čablíková Petra     B/74a 596 387 301
Hefnerová Jiřina     B/68 596 387 285
Kubušová Šárka     B/72 596 387 288
Lovecká Jana Bc.    B/68 596 387 218
Možutíková Drahomíra     B/73 596 387 384
Nohelová Iveta Bc.    B/74a 596 387 311
Ožanová Veronika Bc.    B/74 596 387 258
Vysluchová Beata Bc.    B/73 596 387 450
Login