Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Property > Oddělení provozu a údržby majetku

Oddělení provozu a údržby majetku

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového se nachází v přízemí budovy B magistrátu (kanceláře č. 28,30,31) a v 1. patře budovy B magistrátu (kanceláře č. 53,57,58,59,59/2,61,63),  na ulici Karola Śliwky čp. 618 v Karviné-Fryštátě (ukázat na mapě). Ke vstupu můžete užívat hlavního vchodu do budovy nebo je možno použít výtahu a vystoupit v přízemí a 1. patře). 

Popis oddělení

 • zajišťuje provoz a údržbu budov, staveb a pozemků školských objektů, které nejsou svěřeny do správy příspěvkovým organizacím,
 • zajišťuje provoz a údržbu letního koupaliště, Městského stadionu v Karviné-Ráji, Tenisového areálu,
 • komplexně zajišťuje agendu provozu a údržby, hasičských zbrojnic, zámku Fryštát a víceúčelového objektu v Karviné-Loukách,
 • zajišťuje opravy a údržbu ostatních nemovitosti SMK, které mu byly svěřeny do správy mimo činnosti specifikované nařízením vlády č. 258/1995 Sb.,
 • vykonává poradenskou a metodickou činnost při správě a údržbě majetku svěřeného do správy školských příspěvkových organizací,
 • komplexně zajišťuje agendu rozpočtu odboru,
 • zajišťuje správu a údržbu hřbitovů,
 • zajišťuje správu a údržbu průmyslové zóny Nové Pole,
 • zajišťuje agendu statické dopravy na území města (opravy, údržba, nová parkovací stání),
 • komplexně zajišťuje správu a údržbu pódia v majetku statutárního města Karviné,
 • řeší škodní události na úseku správy a údržby majetku SMK včetně veřejného prostranství v majetku SMK,
 • vede komplexní agendu odlučovačů ropných látek na parkovištích a v půrmyslové zóně Nové Pole (provozní řády, inventarizace, údržba), 
 • zajišťuje komplexí agendu na úseku spotřeby energií (voda, plyn, teplo, elektrická energie, srážková voda),
 • zajišťuje řádný technický stav vybraných technických zařízení (plynové kotelny, plošiny, výtahy),
 • zajišťuje a sleduje stav a evidenci mostních objektů, včetně oprav,
 • zajišťuje agendu veřejných zakázek malého rozsahu v rámci předmětu činnosti odboru,
 • vede evidenci movitého majetku ve výpůjčce Městského domu kultury umístěného v Obecním domě Družba, Regionální knohovny Karviná, základních škol a movitého majetku ve vlastnictví SMK umístěného na Městském fotbalovém stadionu Karviná,
 • zajišťuje správu inženýrských sítí v majetku SMK (kanalizace, plynovody, vodovody, datové sítě) včetně jejich běžné údržby,
 • komplexně zajišťuje investiční činnosti SMK v oblasti přípravy a realizace staveb včetně přejímacích řízení,
 • rozhoduje o uzavířání smluv o právu provést stavbu, o umístění stavby, o koordinaci staveb, na inženýrskou činnost, technický dozor, kontrolu bezpečnosti práce,
 • rozhoduje o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území, o provedení stavby nebo terénních úprav za SMK jako stavebníka,
 • podává podněty nebo návrhy na změny jednotlivých  územně plánovacích dokumentací a vyjádření k územně plánovací dokumentaci,
 • spolupracuje s CITKa na úseku správy a údržby majetku SMK,
 • vede evidenci válečných hrobů a pietních míst.

--

Co u nás vyřídíte?

 • výstavbu parkovacích  ploch
 • realizaci oprav, odstranění havarií, stavební úpravy, modernizaci, rekonstrukci aj. 
 • souhlas vlastníka vodovodního řádu k připojení nemovitostí
 • souhlas vlastníka kanalizačního řadu k připojení nemovitostí

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)

Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Salamonová Jana Ing.    - vedoucí B/59 596 387 319
Gromadová Ilona     B/63 596 387 365
Hefnerová Andrea Ing.    B/58 596 387 372
Hübnerová Nataša     B/53 596 387 391
Janura Pavel     B/53 596 387 487
Kajzar Richard Ing.    B/31 596 387 784
Karásek Pavel BSc.    B/61 596 387 219
Klimšová Andrea Ing.    B/57 596 387 745
Ledwoń Jaroslav     B/63 596 387 397
Lyčka Pavel     B/31 596 387 257
Mirová Marcela Ing.    B/59/2 596 387 305
Novák Josef Bc.    B/57 596 387 316
Piechaczková Iveta Ing.    B/59/2 596 387 324
Pietroszová Adéla Ing.    B/30 596 387 270
Štěpáníková Martina Bc.    B/30 596 387 210
Vlasáková Miloslava Ing.    B/61 596 387 297
Wenzlová Iva     B/58 596 387 334
Login