Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Organization

Division of Organization

Hlavní obsah stránky

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

JUDr. Olga Guziurová, MPA
vedoucí Odboru organizačního

Telefon: +420 596 387 401
E-mail: olga.guziurova(at)karvina.cz


Introduction

This is English text.......Kancelář tajemníka je odbor Magistrátu města Karviné, který má na starosti především služby zaměstnancům dovnitř úřadu (právní služby, personální a platový servis a služby spojené s užíváním informačních technologií úřadu).

Kontakt s občany či organizacemi je soustředěn zpravidla na:

-         řešení soudních sporů města s fyzickými nebo právnickými osobami

-         řešení dluhů těchto osob vůči městu (pokud se nejedná o dluhy za poplatky a pokuty anebo dluhy na nájemném z bytů)

-         výběrová řízení na nové zaměstnance úřadu

-         zajišťování bezplatných odborných praxí v rámci studia na školách

-         zajišťování vzdělávání zaměstnanců úřadu

-         řešení problematiky užívání Geografického informačního systému

Výše uvedené činnosti jsou blíže popsány – v organizačním řádu (hyperlink) a dále v odkazu „co u nás vyřídíte“.

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)


Lidé na odboru

Jméno, oddělení Kancelář Telefon E-mail
Guziurová Olga JUDr.    - vedoucí odboru B/109 596 387 401
Šmídová Renáta Ing.    - vedoucí oddělení B/45 596 387 202
oddělení vnitřních služeb
Adamčiak Petr     B/42 596 387 279
oddělení vnitřních služeb
Bartoš Peter     B/ 596 387 267
oddělení vnitřních služeb
Briestenský René Ing.    B/43 596 387 209
oddělení vnitřních služeb
Capková Katarína Ing.    B/44 596 387 211
oddělení vnitřních služeb
Handzlik Krystian mgr    B/43 596 387 312
oddělení vnitřních služeb
Iwaszek Bedřich     A/ 596 342 373
oddělení vnitřních služeb
Iwaszková Žofie     A/ 596 342 373
oddělení vnitřních služeb
Klus Vladimír     B/42 596 387 279
oddělení vnitřních služeb
Krzan Adam     B/42 596 387 279
oddělení vnitřních služeb
Mazurková Katrin     B/44 596 387 377
oddělení vnitřních služeb
Okenica Petr Ing.    B/84 596 387 204
oddělení vnitřních služeb
Pořízková Karin     B/38 596 387 363
oddělení vnitřních služeb
Radková Eliška     B/ 596 387 267
oddělení vnitřních služeb
Swakoń Ladislav     B/42 596 387 279
oddělení vnitřních služeb
Uherková Veronika     B/46 596 387 341
oddělení vnitřních služeb
Vaněk Jiří     B/42 596 387 279
oddělení vnitřních služeb
Godálová Jana Mgr.    - vedoucí oddělení B/107 596 387 380
oddělení právní a kontrolní
Feberová Lenka Mgr.    B/105 596 387 405
oddělení právní a kontrolní
Hronská Monika     A/22 596 387 222
oddělení právní a kontrolní
Kiliany Marek Mgr.    B/106 596 387 441
oddělení právní a kontrolní
Petrušková Helena     B/104 596 387 392
oddělení právní a kontrolní
Pyszková Beata Mgr.    B/106 596 387 390
oddělení právní a kontrolní
Siudová Viera     A/22 596 387 336
oddělení právní a kontrolní
Šmídová Silvie Bc.    B/110 596 387 364
oddělení právní a kontrolní
Chodurková Jana Ing.    - vedoucí oddělení A/68 596 387 247
oddělení lidských zdrojů
Dzidová Jana Bc.    A/80 596 387 229
oddělení lidských zdrojů
Kopřivová Anna     A/62 596 387 245
oddělení lidských zdrojů
Křístková Marie     A/79 596 387 244
oddělení lidských zdrojů
Pastuchová Barbara Bc.    A/64 596 387 342
oddělení lidských zdrojů
Sikorová Blanka Ing.    A/63 596 387 307
oddělení lidských zdrojů
Jarema Jiří Mgr.    - vedoucí oddělení B/112 596 387 265
oddělení informačních služeb
Bednaříková Petra     B/103 596 387 722
oddělení informačních služeb
Čapovcová Margita     C/121 596 387 326
oddělení informačních služeb
Dębkowská Gabriela     D/112 596 387 281
oddělení informačních služeb
Dusíková Iva     B/36 596 387 205
oddělení informačních služeb
Grošof Petr     A/19 596 387 111
oddělení informačních služeb
Holaň Adam     B/118 596 387 296
oddělení informačních služeb
Chadimová Astrid     C/121 596 387 718
oddělení informačních služeb
Jungová Libuše Ing.    B/118 596 387 246
oddělení informačních služeb
Mach Albert     B/118 596 387 201
oddělení informačních služeb
Machaliková Šárka     B/36 596 387 206
oddělení informačních služeb
Malířová Eva     B/36 596 387 290
oddělení informačních služeb
Olšanský Petr Bc.    B/118 596 387 395
oddělení informačních služeb
Osif Petr     B/118 596 387 231
oddělení informačních služeb
Plačková Iva     B/35 596 387 396
oddělení informačních služeb
Schneider Richard     B/118 596 387 720
oddělení informačních služeb
Stuchlík Jan     B/118 596 387 233
oddělení informačních služeb
Szalbotová Jana Ing.    B/111 596 387 415
oddělení informačních služeb
Uherek David Ing.    B/111 596 387 284
oddělení informačních služeb
Vitošová Vladislava     B/35 596 387 203
oddělení informačních služeb
Vojkůvka Radek Mgr.    B/113 596 387 444
oddělení informačních služeb
Vozár Martin RNDr.    B/115 596 387 286
oddělení informačních služeb
Rychla Blanka Ing.    - vedoucí oddělení A/38 596 387 352
Kancelář primátora
Hercigová Tamara     A/72 596 387 242
Kancelář primátora
Klapsiová Petra Bc.    A/53 596 387 370
Kancelář primátora
Korzonková Jitka     A/44 596 387 354
Kancelář primátora
Legerová Ivana     A/55 596 387 237
Kancelář primátora
Nekardová Jana     A/40 596 387 347
Kancelář primátora
Plecháčová Romana     A/48 596 387 408
Kancelář primátora
Swiderová Šárka Mgr.    A/33 596 387 418
Kancelář primátora
Zormanová Michaela Mgr.    A/37 596 387 437
Kancelář primátora
Login