Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Organization > Kancelář primátora

Kancelář primátora

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Kancelář primátora najdete v budově A (radnice) na ul. Fryštátské 72/1 v Karviné-Fryštátě (ukázat na mapě), I. poschodí vlevo, kanceláře č. 35, 38, 40, 44, 48, 53, 55 a  II. poschodí, kancelář č. 72.

Popis oddělení

Kancelář primátora

  • Zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností Rady města Karviné, Zastupitelstva města Karviné, zejména organizací schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města, zpracování programů, usnesení a zápisů, vzdělávání členů zastupitelstva města apod.,
  • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností výboru zastupitelstva města pro národnostní menšiny, provádí evidenci materiálů ostatních výborů zastupitelstva města a všech komisí rady města a zajišťuje agendu odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města,
  • zajišťuje agendu občanských iniciativ,
  • zajišťuje agendu spojenou s účastí statutárního města Karviné (SMK) ve sdruženích, nadacích a se spoluprací s jinými právnickými a fyzickými osobami, obcemi a zahraničními subjekty,
  • zajišťuje reprezentaci města včetně zahraničních služebních styků,  
  • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností sekretariátů primátora, jeho náměstků a tajemníka magistrátu,
  • zajišťuje vedení registru podle zákona o střetu zájmů,
  • zajišťuje agendu tiskového mluvčího SMK, tj. agendu informačních, publicistických a tiskových vztahů SMK k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům,
  • zajišťuje vydávání periodika SMK - Karvinského zpravodaje.

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)


Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Rychla Blanka Ing.    - vedoucí A/38 596 387 352
Hercigová Tamara     A/72 596 387 242
Klapsiová Petra Bc.    A/53 596 387 370
Korzonková Jitka     A/44 596 387 354
Legerová Ivana     A/55 596 387 237
Nekardová Jana     A/40 596 387 347
Plecháčová Romana     A/48 596 387 408
Swiderová Šárka Mgr.    A/33 596 387 418
Zormanová Michaela Mgr.    A/37 596 387 437
Login