Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Organization > Oddělení lidských zdrojů

Oddělení lidských zdrojů

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete:

Oddělení lidských zdrojů najdete v budově A (radnice u náměstí), umístěné na ulici Fryštátské 72/1 v Karviné-Fryštátě (ukázat na mapě).

Ke vstupu užívejte jediného vchodu a dále výtahu nebo schodiště do 2. (nejvyššího) patra budovy.

Popis oddělení

Oddělení lidských zdrojů zajišťuje agendu výběrových řízení na volná pracovní místa, personalistiky, odměňování, zpracování platů a odměn včetně agend pojištění, zdaňování a důchodového zabezpečení, přípravy a vzdělávání zaměstnanců statutárního města Karviné v MMK.

Dále zajišťuje poskytování odměn za výkon funkce členům ZM, pracovnělékařské služby, úkoly v oblasti zaměstnanosti (spolupráce s úřadem práce, zaměstnávání osob se zdravotním postižením...), spolupráci se školami aj. organizacemi (odborné praxe studentů, rekvalifikace...).

Další informace

1. Informace pro uchazeče o zaměstnání

 

Při výběru zaměstnanců postupujeme způsobem, který je závazně stanoven v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Karviná vyhlašuje veškerá výběrová řízení na zaměstnance města v magistrátu formou oznámení na úřední desce, která je umístěna na ulici Markově naproti hlavního vchodu do budovy B Magistrátu města Karviné v Karviné-Fryštátě a současně na internetových stránkách města na úřední desce.

Doporučujeme všem zájemcům o zaměstnání pravidelně sledovat tato místa a v případě zájmu podat písemnou přihlášku do výběrového řízení na konkrétní pracovní místo podle bližších pokynů uvedených v oznámení.

 

2. Informace pro zájemce o bezplatnou odbornou praxi v rámci studia

 

Zájemcům o bezplatnou odbornou praxi na magistrátě v rámci studia na školách doporučujeme informovat se u personalistky Ing. Blanky Sikorové (blanka.sikorova@karvina.cz, tel. 596 387 307) na možnosti výkonu praxe v požadovaném termínu a na požadovaném odboru.

Pokud příslušný vedoucí odboru vysloví souhlas s výkonem praxe studenta v dohodnutém termínu, domluví se student s Ing. Sikorovou na způsobu potvrzení Smlouvy odborné praxi mezi školou a městem.

Na bezplatnou odbornou praxi může student nastoupit až po doručení potvrzené dohody.

 

3. Informace pro vzdělávací instituce

 

Komplexní agendu vzdělávání zaměstnanců statutárního města Karviné v Magistrátu města Karviné zajišťuje personalistka Ing. Blanka Sikorová (vzdelavani@karvina.cz, tel. 596 387 307).

 

4. Informace o projetech

 

Oddělení zajišťuje administraci projektů spolufinancovaných z EU.

 

 

Více informací o jednotlivých projektech najdete na: http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/projekty.

 

 

Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Chodurková Jana Ing.    - vedoucí A/68 596 387 247
Dzidová Jana Bc.    A/80 596 387 229
Kopřivová Anna     A/62 596 387 245
Křístková Marie     A/79 596 387 244
Pastuchová Barbara Bc.    A/64 596 387 342
Sikorová Blanka Ing.    A/63 596 387 307
Login