Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu
Homepage> City Office> Divisions of the Municipality> Division of Development> U nás vyřídíte (životní situace)> Použití znaku města Karviné

Použití znaku města Karviné

Znak statutárního města Karviné

Znakem statutárního města Karviné je polcený štít, v právém modrém poli půl zlaté orlice s červenou zbroji,  v levém stříbrném poli půl zeleného lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem.

Užití znaku města je možné pouze se souhlasem rady města a je udělováno zejména při významných a oficiálních příležitostech.

K prezentaci města při kulturních, sportovních a jiných akcích se používá výhradně logo města.

01. Identifikační kód


02. Kód


03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o souhlas s užitím znaku statutárního města Karviné


04. Základní informace k životní situaci
souhlas se vyřizuje za účelem uživání znaku statutárního města Karviné zejména při významných a oficiálních příležitostech.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
právnické osoby, fyzické osoby


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
dodržovat pokyny stanovené v manuálu, který je k dispozici v elektronické podobě na této stránce vpravo v části "Související formuláře"; užítí znaku je možné na základě schválení v Radě města Karviné a po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
podáním vyplněného formuláře žádosti


08. Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství


09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství - budova C, ul. K. Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, kancelář č. 427; Dagmar Dlouhá; v úřední dny: pondělí a středa 07:30 h - 17:30 h, v ostatní dny po dohodě: úterý a čtvrtek 07:30 h - 16:00 h


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
vyplněný formulář žádosti


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o souhlas s užitím znaku statutárního města Karviné, který je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související formuláře"


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
užívání znaku je bezúplatné


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
30 dnů od podání žádosti


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
nejsou


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
žádné


16. Elektronická služba, kterou lze využít
e-podatelna@karvina.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy
Zásady pro používání znaku, vlajky a loga města Karviné č. 25/2010


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
statutární město Karviná si vyhrazuje právo kdykoli zrušit tento souhlas a vyžadovat odstranění znaku


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
porušení se může řešit jako správní delikt dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; jako přestupek dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a jiných platných právních předpisů


21. Nejčastější dotazy
neuvedeno


22. Další informace
neuvedeno


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
telefonicky: 596 387 477, 596 387 482


24. Související životní situace a návody, jak je řešit
nejsou


25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství


26. Kontaktní osoba
Dagmar Dlouhá e-mail: dagmar.dlouha@karvina.cz; Lenka Krotká e-mail: lenka.krotka@karvina.cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován
19.09.2012


29. Datum konce platnosti popisu
neuvedeno


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
neuvedeno


Související formuláře

19-SEP-2014 | Dokument PDF | 559 kB

Manuál k použití znaku města

Login