Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu
Homepage> City Office> Divisions of the Municipality> Division of Development> U nás vyřídíte (životní situace)> Použití znaku města Karviné

Použití znaku města Karviné

Znak statutárního města Karviné

Znakem statutárního města Karviné je polcený štít, v právém modrém poli půl zlaté orlice s červenou zbroji,  v levém stříbrném poli půl zeleného lipového trojlistu s jedním zeleným poupětem.

Užití znaku města je možné pouze se souhlasem rady města a je udělováno zejména při významných a oficiálních příležitostech.

K prezentaci města při kulturních, sportovních a jiných akcích se používá výhradně logo města.

01. Identifikační kód:


02. Kód:


03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o souhlas s užitím znaku statutárního města Karviné


04. Základní informace k životní situaci:
souhlas se vyřizuje za účelem uživání znaku statutárního města Karviné zejména při významných a oficiálních příležitostech.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
právnické osoby, fyzické osoby


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
dodržovat pokyny stanovené v manuálu, který je k dispozici v elektronické podobě na této stránce vpravo v části "Související formuláře"; užítí znaku je možné na základě schválení v Radě města Karviné a po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
podáním vyplněného formuláře žádosti


08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství


09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství - budova C, ul. K. Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, kancelář č. 427; Dagmar Dlouhá; v úřední dny: pondělí a středa 07:30 h - 17:30 h, v ostatní dny po dohodě: úterý a čtvrtek 07:30 h - 16:00 h


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněný formulář žádosti


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o souhlas s užitím znaku statutárního města Karviné, který je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související formuláře"


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
užívání znaku je bezúplatné


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
30 dnů od podání žádosti


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné


16. Elektronická služba, kterou lze využít:
e-podatelna@karvina.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy:
Zásady pro používání znaku, vlajky a loga města Karviné č. 25/2010


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
statutární město Karviná si vyhrazuje právo kdykoli zrušit tento souhlas a vyžadovat odstranění znaku


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
porušení se může řešit jako správní delikt dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; jako přestupek dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a jiných platných právních předpisů


21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno


22. Další informace:
neuvedeno


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
telefonicky: 596 387 477, 596 387 482


24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou


25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, oddělení marketingu a školství


26. Kontaktní osoba:
Dagmar Dlouhá e-mail: dagmar.dlouha@karvina.cz; Lenka Krotká e-mail: lenka.krotka@karvina.cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován:
19.09.2012


29. Datum konce platnosti popisu:
neuvedeno


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno


Související formuláře

19-SEP-2014 | Dokument PDF | 559 kB

Manuál k použití znaku města

Login