Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu
Homepage> City Office> Divisions of the Municipality> Division of Development> U nás vyřídíte (životní situace)> Žádost o poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (GISMK)

Žádost o poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (GISMK)

01. Identifikační kód


02. Kód


03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (GISMK)


04. Základní informace k životní situaci
Datové výstupy z GISMK představují mapové podklady a prostorová geodata v digitální podobě, která se obecně využívají pro nejrůznější účely (projektová a stavební činnost, zpracování územních plánů, studií, mapování, geodetické práce, terénní průzkumy, provozní činnost poskytovatele a další).

Datové výstupy se poskytují bezplatně žadatelům, kteří na základě smluvního vztahu zpracovávají zakázku pro statutární město Karviná. Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují za úplatu, a to pouze ty datové výstupy, které jsou uvedeny v Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba nebo právnická osoba.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Datové výstupy z GISMK se poskytují na základě Článku 10 Zásad pro provozování a využívání GISMK.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Elektronickým nebo písemným podáním žádosti o poskytnutí datového výstupu z GISMK, případně k žádosti připojte mapu se zákresem územního rozsahu požadovaných dat.


08. Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Karviné


09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování, Karola Śliwky 149/17, Karviná-Fryštát, 3. patro, č. dveří 307, RNDr. Martin Vozár, tel.: 596 387 286 e-mail: gis align=absBottom src="http://www.karvina.cz/portal/page/portal/WEB_DOKUMENTY/images/email1.gif" pondělí - pátek: 8:00-15:00


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Žádné doklady nejsou požadovány.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o poskytnutí datového výstupu z GISMK, který je dostupný v oddíle "Související formuláře".


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Pro žadatele, kteří zpracovávají zákazku pro statutární město Karviná - datové výstupy se poskytují bezplatně.
Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují podle platného Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.
Způsoby úhrady plateb:
1. Bezhotovostně převodem na účet města č.19-1721542349/0800
2. V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
3. Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci nejsou stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou požadovány.


16. Elektronická služba, kterou lze využít
Žádost v elektronické podobě můžete zaslat na emailovou adresu: gis


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zásady pro provozování a využívání Geografického informačního systému města Kaviné.


18. Jaké jsou související předpisy
neuvedeno


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
V případě nedodržení povinností žadatelem je poskytovatel datových výstupů oprávněn požadovat náhradu škody po žadateli občanskoprávní cestou.


21. Nejčastější dotazy
neuvedeno


22. Další informace
Pro vyhotovení mapy se zákresem požadovaného území můžete využít Mapový portál statutárního města Karviná.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
neuvedeno


24. Související životní situace a návody, jak je řešit
neuvedeno


25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování


26. Kontaktní osoba
RNDr. Martin Vozár
tel.: 596 387 286
e-mail: gis


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2012


29. Datum konce platnosti popisu
neuvedeno


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
neuvedeno


Související formuláře

26-JAN-2009 | Dokument PDF | 53 kB

Žádost o poskytnutí datového výstupu z GISMK

Login