Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu
Homepage> City Office> Divisions of the Municipality> Division of Development> U nás vyřídíte (životní situace)> Žádost o poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (GISMK)

Žádost o poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (GISMK)

01. Identifikační kód:


02. Kód:


03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (GISMK)


04. Základní informace k životní situaci:
Datové výstupy z GISMK představují mapové podklady a prostorová geodata v digitální podobě, která se obecně využívají pro nejrůznější účely (projektová a stavební činnost, zpracování územních plánů, studií, mapování, geodetické práce, terénní průzkumy, provozní činnost poskytovatele a další).

Datové výstupy se poskytují bezplatně žadatelům, kteří na základě smluvního vztahu zpracovávají zakázku pro statutární město Karviná. Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují za úplatu, a to pouze ty datové výstupy, které jsou uvedeny v Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba nebo právnická osoba.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Datové výstupy z GISMK se poskytují na základě Článku 10 Zásad pro provozování a využívání GISMK.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Elektronickým nebo písemným podáním žádosti o poskytnutí datového výstupu z GISMK, případně k žádosti připojte mapu se zákresem územního rozsahu požadovaných dat.


08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné


09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování, Karola Śliwky 149/17, Karviná-Fryštát, 3. patro, č. dveří 307, RNDr. Martin Vozár, tel.: 596 387 286 e-mail: gis align=absBottom src="http://www.karvina.cz/portal/page/portal/WEB_DOKUMENTY/images/email1.gif" pondělí - pátek: 8:00-15:00


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádné doklady nejsou požadovány.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti o poskytnutí datového výstupu z GISMK, který je dostupný v oddíle "Související formuláře".


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Pro žadatele, kteří zpracovávají zákazku pro statutární město Karviná - datové výstupy se poskytují bezplatně.
Ostatním žadatelům se datové výstupy poskytují podle platného Ceníku datových výstupů z GISMK, který je přílohou Zásad pro provozování a využívání GISMK.
Způsoby úhrady plateb:
1. Bezhotovostně převodem na účet města č.19-1721542349/0800
2. V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
3. Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci nejsou stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou požadovány.


16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Žádost v elektronické podobě můžete zaslat na emailovou adresu: gis


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zásady pro provozování a využívání Geografického informačního systému města Kaviné.


18. Jaké jsou související předpisy:
neuvedeno


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky nejsou stanoveny.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
V případě nedodržení povinností žadatelem je poskytovatel datových výstupů oprávněn požadovat náhradu škody po žadateli občanskoprávní cestou.


21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno


22. Další informace:
Pro vyhotovení mapy se zákresem požadovaného území můžete využít Mapový portál statutárního města Karviná.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno


24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
neuvedeno


25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování


26. Kontaktní osoba:
RNDr. Martin Vozár
tel.: 596 387 286
e-mail: gis


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1.1.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován:
1.1.2012


29. Datum konce platnosti popisu:
neuvedeno


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno


Související formuláře

26-JAN-2009 | Dokument PDF | 53 kB

Žádost o poskytnutí datového výstupu z GISMK

Login