Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Wydział Administracyjny (CZ)

Wydział Administracyjny (CZ)

Hlavní obsah stránky

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Ing. Petr Pluhař, MPA
vedoucí Odboru správního

Telefon: +420 596 387 460
E-mail: petr.pluhar(at)karvina.cz


Introduction

This is English text.......Kancelář tajemníka je odbor Magistrátu města Karviné, který má na starosti především služby zaměstnancům dovnitř úřadu (právní služby, personální a platový servis a služby spojené s užíváním informačních technologií úřadu).

Kontakt s občany či organizacemi je soustředěn zpravidla na:

-         řešení soudních sporů města s fyzickými nebo právnickými osobami

-         řešení dluhů těchto osob vůči městu (pokud se nejedná o dluhy za poplatky a pokuty anebo dluhy na nájemném z bytů)

-         výběrová řízení na nové zaměstnance úřadu

-         zajišťování bezplatných odborných praxí v rámci studia na školách

-         zajišťování vzdělávání zaměstnanců úřadu

-         řešení problematiky užívání Geografického informačního systému

Výše uvedené činnosti jsou blíže popsány – v organizačním řádu (hyperlink) a dále v odkazu „co u nás vyřídíte“.

 

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)

Hlášení trvalého pobytu, Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 
Matriky - vydávání prvopisů a druhopisů matričních dokladů
 
Nahlížení do matričních knih
 
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, Ověřování pravosti podpisu na listinách
 
Oznámení o pokračování v provozování živnosti
 
Oznámení o přerušení provozování živnosti
 
Oznámení o ukončení provozování živnosti v provozovně
 
Oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně
 
Oznámení změny údajů o podnikateli
 
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
 
Prohlášení občana o volbě druhého jména
 
Státní občanství
 
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
 
Uzavření církevního manželství
 
Uzavření manželství
 
Užívání ženských příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice
 
Veřejné shromáždění
 
Vrácení dřívějšího příjmení po rozvodu
 
Vydání občanského průkazu
 
Vydání řidičského průkazu
 
Vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený nebo poškozený řidičský průkaz
 
Vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky
 
Výměna řidičského průkazu
 
Výpis z živnostenského rejstříku
 
Vyřazení vozidla z provozu
 
Vyřízení živnostenského oprávnění k ohlašovacím živnostem a podání žádosti o koncesi pro českou fyzickou osobu
 
Vyřízení živnostenského oprávnění k ohlašovacím živnostem a podání žádosti o koncesi pro českou právnickou osobu
 
Vyřízení živnostenského oprávnění k ohlašovacím živnostem a podání žádosti o koncesi pro zahraniční fyzickou osobu
 
Vyřízení živnostenského oprávnění k ohlašovacím živnostem a podání žádosti o koncesi pro zahraniční právnickou osobu
 
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení
 
Žádost o výpis z rejstříku trestů
 
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
 
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 
Zánik vozidla
 
Zápis do evidence zemědělského podnikatele
 
Zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí českých státních občanů v cizině - zvláštní matrika v Brně
 
Zápis vozidla do registru vozidel – dovoz z EU
 
Zápis vozidla do registru vozidel – nové s českým technickým průkazem
 
Změna jména a příjmení
 
Změna údajů v registru vozidel
 
Změna vlastníka vozidla - přepis
 
Ztráta, zničení, odcizení, poškození registračních značek
 
Ztráta, zničení, odcizení, poškození technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla
 

Lidé na odboru

Define your OmniPortlet.   Define your OmniPortlet.
Login