Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Wydział Administracyjny (CZ) > Oddělení živnostenské

Oddělení živnostenské

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete?

Oddělení živnostenské sídlí v 1. patře budovy C, která se nachází na ul. Karola Śliwky čp. 50/8a v Karviné-Fryštátě (bývalá budova Komerční banky, ukázat na mapě)


 

Popis oddělení

Oddělení živnostenské vykonává funkci obecního živnostenského úřadu a zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání podle zákona č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech a zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jde především o:

 • Vyřízení živnostenského oprávnění pro živnosti ohlašovací /řemeslné, vázané a živnost volnou/ a živnosti koncesované.
 • Oznámení přerušení či pokračování živnosti
 • Nahlášení či zrušení provozovny
 • Zrušení živnostenského oprávnění
 • Výpisy ze živnostenského rejstříku
 • Prostřednictvím Centrálního registračního místa (CRM), kterým je toto oddělení, lze učinit podání i vůči dalším orgánům státní správy jako je finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna, ve vztahu k podnikatelské činnosti.
 • Vyřízení Osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů

Další informace

 • Oddělení zabezpečuje konání Poradenských dnů České obchodní inspekce pro občany města. Informace o místu a době konání naleznete níže.
 • Další informace související s podnikáním můžete najít také na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

24-NOV-2015 | Dokument PDF | 23 kB

Poradenské dny České obchodní inspekce v roce 2016

Informace o místu a době konání poradenských dnů České obchodní inspekce v roce 2016.

Důležité právní předpisy

 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (úplné a aktuální znění zákona)
 • nařízení vlády 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Jednotné kontaktní místo

Máte zájem poskytovat své služby v Evropské unii? Chtěli byste v České republice podnikat podle jiného než živnostenského zákona, např. založit agenturu práce, nestátní zdravotnické zařízení? Obraťte se na Jednotné kontaktní místo Ostrava. Více informací o JKM Ostrava najdete zde.

Upozornění pro podnikatele

Dle zákona č. 309/2013 Sb., kterým mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona tj. k 17. 10. 2013 oprávnění prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, můžou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 17. 4. 2014. Po tomto datu mohou tuto činnost provozovat pouze na základě koncese. zobrazit celý text

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)

Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Beranová Iveta Ing.    - vedoucí C/220 596 387 476
Hofírková Eva Ing.    C/223 596 387 458
Klimová Lydie Ing.    C/222 596 387 496
Kuťáková Soňa Ing.    C/221 596 387 473
Matěj Tomáš Bc.    C/222 596 387 470
Noworytová Marie     C/239 596 387 463
Tomalíková Alena Bc.    C/223 596 387 459
Vymětalíková Jarmila     C/238 596 387 464
Login