Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Social Division > Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se nachází ve 3. a 4. patře budovy C magistrátu, která je na ulici Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát (ukázat na mapě).

Úřední doba:

Pondělí, středa: 7:30 - 17:30 hodin

Úterý, čtvrtek:     7:30 - 16:00 hodin po předchozí dohodě se zaměstnanci

Pátek:                7:30 - 13:00 hodin pro naléhavé případy

Popis oddělení

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

V souvislosti s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí k 01.01.2013 (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a příslušnou prováděcí vyhláškou (č. 473/2012 Sb.) došlo v činnosti sociálně-právní ochrany dětí (dále SPOD) k zavedení standardů SPOD jako souboru postupů a pravidel poskytování SPOD. Jedná se o kontinuální zkvalitňování ochrany dětí a péče o ohrožené děti. Ustanovení právních předpisů, týkající se naplňování standardů, nabývá účinnosti dnem 01.01.2015.   

Hlavním cílem zavedení standardů kvality SPOD bylo vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci s dětmi a rodinami. Jedná se o soubor kritérií, která určují kvalitu poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu. Tato kritéria sjednocují postupy  při práci s ohroženými dětmi a rodinami a nastavují alespoň minimální standard práce ve vztahu ke klientovi i zaměstnanci. Jedná se rovněž o nástroj pro měření kvality mezi jednotlivými pracovišti SPOD, šíření příkladů dobré praxe aj. 

Úplně znění standardů kvality v tištěné podobě včetně příloh je k dispozici u vedoucí Odboru sociálního Mgr. Martiny Smužové a u vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Mgr. Renáty Chytrové.

Přehled standardů kvality SPOD určených ke zveřejnění

Standard č.  1:  Místní a časová dostupnost

Standard č.  3:  Informovanost o výkonu SPOD

Standard č. 13: Vyřizování a podávání stížností

02-AUG-2016 | Dokument PDF | 126 kB

Místní a časová dostupnost

02-AUG-2016 | Dokument PDF | 133 kB

Informovanost o výkonu SPOD

02-AUG-2016 | Dokument PDF | 111 kB

Vyřizování a podávání stížností

08-APR-2015 | Dokument PDF | 344 kB

Rozdělení obvodu dle specializace referentů SPOD

08-APR-2015 | Dokument PDF | 3084 kB

Další informace

Vzory návrhů k podání soudu

- na úpravu práv a povinností rodičů k nezl. dětem

- na svěření nezl. dítěte do společné výchovy rodičů

- na změnu úpravy výchovy nezl. dítěte - střídavá výchova

- na změnu úpravy výchovy nezl. dítěte

- na úpravu styku s nezl. dítětem

- na schválení právního úkonu za nezletilého

- na zvýšení výživného pro nezl. dítě

- na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky

- na zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matky

08-APR-2015 | Dokument PDF | 294 kB

Návrh na změnu úpravy výchovy nezl. dítěte

08-APR-2015 | Dokument PDF | 295 kB

Návrh na úpravu styku s nezl. dítětem

08-APR-2015 | Dokument PDF | 243 kB

Návrh na schválení právního úkonu za nezletilého

08-APR-2015 | Dokument PDF | 292 kB

Návrh na zvýšení výživného pro nezl. dítě

08-APR-2015 | Dokument PDF | 238 kB

Mimosoudní dohoda rodičů o styku s nezl. dítětemLidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Chytrová Renáta Mgr.    - vedoucí C/417 596 387 772
Bulantová Marcela Bc.    C/404 596 387 760
Čadová Daniela Bc.    C/413 596 387 764
Doktorová Vladislava Bc.    C/414 596 387 783
Drobková Taťána     C/416 596 387 770
Dvořáková Hana     C/503 596 387 754
Gavlasová Daniela Ing.    C/411 596 387 761
Haltufová Lucie Bc.    C/504 596 387 775
Chalupová Denisa Bc.    C/415 596 387 769
Jančíková Renáta     C/408 596 387 768
Jandáková Marcela Mgr.    C/414 596 387 766
Maslaňáková Lívia Mgr.    C/506 596 387 776
Medviďová Zuzana Bc.    C/412 596 387 762
Minarčíková Irena     C/403 596 387 788
Pieczková Karin mgr    C/415 596 387 767
Skotnicová Miroslava Bc.    C/505 596 387 773
Sporyschová Kateřina Mgr.    C/412 596 387 763
Stonawská Jana     C/413 596 387 765
Svoreňová Brigita Bc.    C/416 596 387 771
Špandelová Kateřina     C/411 596 387 755
Tolochová Emilie     C/407 596 387 758
Žídková Adriana Bc.    C/505 596 387 774
Login