Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Building and Environment > Oddělení stavebního úřadu

Oddělení stavebního úřadu

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení stavebního úřadu se nachází  ve 2. patře budovy B Magistrátu města Karviné, ulice Karola Śliwky 618/11, v Karviné-Fryštátě (ukázat na mapě).

Popis oddělení

vykonává funkci

 • obecného stavebního úřadu na území města Karviné
 • speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro území města Karviné a pro území obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava
 • vyvlastňovacího úřadu pro území města Karviné a pro území obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava
 • orgánu státní památkové péče pro území města Karviné a pro území obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava

 

rozhoduje o přidělení čísla popisného, orientačního a evidenčního na území města Karviné a pořizuje a vydává označovací tabule s čísly popisnými, orientačními a evidenčními

pořizuje, umisťuje a odstraňuje označovací tabule ulic a veřejných prostranství na podkladě pověření rady města

zapisuje identifikační údaje o stavbě a adrese  do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

na oddělení vyřídíte


obecný stavební úřad

speciální stavební úřad ve věcech staveb silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro území města Karviné a pro území obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava

 


vyvlastňovací úřad

 • poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě
 • zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbám a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli

 

orgán státní památkové péče

 • závazné stanovisko k záměrům týkajícím se provádění údržby, opravy, rekonstrukci, změn v účelu užívání, restaurování nebo jiných úprav kulturních památek nebo jejího prostředí, a dále ke stavbám, změnám staveb nebo udržovacím pracím, k odstranění staveb, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení a úpravě dřevin na území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma
 • formuláře žádosti a další informace naleznete v sekci památková péče

 

 

označení budov

 • rozhodnutí o přidělení čísla popisného, orientačního a evidenčního budovám
 • vydání označovací tabule s číslem popisným, orientačním a evidenčním

Formuláře žádostí

 

 • ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ

28-MAR-2013 | Dokument DOC | 209 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

28-MAR-2013 | Dokument DOC | 211 kB

Žádost o územní souhlas

 • STAVEBNÍ ŘÁD

28-MAR-2013 | Dokument DOC | 207 kB

Žádost o stavební povolení

28-MAR-2013 | Dokument DOC | 217 kB

Oznámení o užívání stavby

28-MAR-2013 | Dokument DOC | 216 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

28-MAR-2013 | Dokument DOC | 203 kB

Oznámení změny v užívání stavby

28-MAR-2013 | Dokument DOC | 219 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)

Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Kalužová Pavla Ing.    - vedoucí B/94/II 596 387 253
Balonová Ivana Ing.    B/94 596 387 260
Dubbová Květoslava     B/102 596 387 261
Fialková Jiřina     B/98 596 387 327
Hederová Anna Ing.    B/90/II 596 387 252
Kalakayová Petra Ing.    B/92 596 387 416
Karas Jiří Ing.    B/93 596 387 388
Kufa Miroslav Ing.    B/95 596 387 239
Matějová Eliška     B/91 596 387 494
Moravcová Ivana     B/100 596 387 389
Morcinková Halina     B/102 596 387 278
Sendíková Denisa     B/90/II 596 387 331
Steinbergerová Ivana Ing.    B/90/1 596 387 417
Szabová Gabriela Bc.    B/100 596 387 255
Sztefková Denisa Ing.    B/92 596 387 259
Sztulová Petra Ing.    B/90/I 596 387 254
Vašut Luboš     B/93 596 387 381
Login