Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Official Notice Board (CZ)

Official Notice Board (CZ)

Hlavní obsah stránky

Statutární město Karviná zřizuje úřední desku pro Magistrát města Karviné a Městskou policii Karviná dle § 26 odst. 1  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Úřední deska je umístěna u vchodu do budovy B (ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát). 

Obsah úřední desky se zveřejňuje i  způsobem umožňujícím dálkový přístup na této stránce webu statutárního města Karviné.

 

Define your OmniPortlet.   Define your OmniPortlet.
Define your OmniPortlet.   Define your OmniPortlet.
Define your OmniPortlet.   Define your OmniPortlet.
Login