Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > Karviná City > Transport in Karviná

Transport in Karviná

Hlavní obsah stránky

Autobusová doprava

Autobusová doprava

místní, příměstská, dálková

 

Autobusové nádraží: ul. Nádražní, Karviná-Fryštát, tel.: 596 382 221, 972 755 101 přepravní kancelář, e-mail:prepravnikancelarkia@3csad.cz

Městská hromadná doprava je zajištěna 10 linkami. Přímá pravidelná autobusová spojení jsou s okolními městy a obcemi: Bohumín, Český Těšín, Havířov, Ostrava, Orlová, Třinec, Doubrava, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné, Stonava, Albrechtice, Rychvald, Petřvald, Horní Suchá, Nošovice, Hnojník, Komorní Lhotka,Těrlicko. Dálkové linky jsou na trasách: Karviná - Olomouc - Brno a Karviná – Morávka. Další spoje jsou z Ostravy, která je od Karviné vzdálena cca 20 km, autem cca půl hodiny do centra. Informace o veškerých spojích získáte na adrese: http://www.idos.cz

Informace o MHD

Odbavování cestujících v MHD je prováděno čipovými kartami nebo zaplacením jízdného v hotovosti přímo u řidiče autobusu. Majitelé čipových karet mají možnost zakoupení časové třicetidenní a devadesátidenní jízdenky. Jednotlivá jízdenka zakoupená z čipové karty  platí 45 min. od času výdeje uvedeného na jízdence maximálně pro 1 přestup pouze v obvodu IDS Karviná. Čipová karta plní funkci elektronické peněženky, ze které se pak hradí jízdné. Dobití hotovosti na čipovou kartu je možno provést přímo u řidiče. Prodej čipových karet a časových třicetidenních a devadesátidenních jízdenek je zajišťován v přepravní kanceláři na autobusovém nádraží.

Informace o místních spojích naleznete zde.

a) Jednotlivá jízdenka

- pomocí čipové karty 10 Kč, v hotovosti 15 Kč (pro občany starší 15 let)

- pomocí čipové karty 5 Kč, v hotovosti 7 Kč (pro děti a mladistvé od 6 do 15 let, za psa, za zavazadlo o rozměrech větších než 20x30x50 cm, tvaru válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru desky přesahující 80x100x5 cm nebo jehož hmotnost přesahuje 25 kg, za jedny lyže, sáně, krosnu a dětský kočárek bez dítěte)

b) Časová jízdenka - nepřenosná

- třicetidenní jízdenka občanská 270 Kč

- třicetidenní jízdenka žákovská / studentská 135 Kč

- třicetidenní jízdenka pro starobní a plně invalidní důchodce do 70 let 195 Kč

- devadesátidenní jízdenka občanská 700 Kč

Nárok na bezplatnou přepravu mají:

děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let , občané starší 70 let (nárok se prokazuje příslušnou čipovou kartou), držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně průvodce (nárok se prokazuje příslušným dokladem),  kočárek typu golfové hole s dítětem, strážníci MP v uniformě, ruční zavazadla o rozměrech menších než 30 x 40 x 60 cm, tvaru válce nepřesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, tvaru desky nepřesahující 80 x 100 x 5 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg, nákupní tašky na kolečkách, zvířata ve schráně s nepropustným dnem o rozměrech 20 x 30 x 50 cm.

Důležitá telefonní čísla pro motoristy

 

Tísňové volání: 112

Poruchová služba: non stop 1240 - Praha, 1230 - Telč

Odtahová služba: 602 704 877

Dopravní nehody: 158

Dopravní inspektorát: tel.: 974 734 254, 596 325 238, ul. U Svobodáren 1298, Karviná-Nové Město

Benzinové stanice

 

směr Český Těšín (u Tesca), tř. 17. listopadu, NON STOP (výměna PB lahví)

směr Ostrava, ul. Ostravská, NON STOP (mycí linka, výměna PB lahví))

směr Bohumín, ul. Bohumínská, NON STOP, (výměna PB lahví, LPG)

směr Petrovice, ul. Rudé armády, (výměna PB lahví, LPG)

směr Ostrava - LPG + výměna PB lahví, směr Ostrava, ul. Ostravská, Karviná-Doly (Sovinec)

u OC Hypernova, ul. Nádražní, naproti autob. a vlak. nádraží, Karviná-Fryštát

Dopravní situace ve městě

 

Centrum města:

Zahrnuje Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě, dále ulice Svatováclavskou, Zámeckou, Fryštátskou, Příčnou, Praskovu, Pivovarskou, Markovu a Hrnčířskou a končí u městského tržiště.  Parkování je možné jen na označených parkovištích dle dopravního značení. Vsobotu a neděli je možné do centra vjíždět vozidly bez omezení a bezplatně parkovat před radnicí. Nejbližší veřejné parkoviště neplacené – před Letním kinem a poblíž restaurace Oáza,  placené (parkovací automaty) – ul. Karola Śliwky naproti magistrátu, Masarykovo náměstí, u pošty a naproti RBP, u dětského dopravního hřiště  v Karviné-Fryštátě.

Parkování:

V centru města je obytná zóna, pěší zóna je pouze kolem zámku. V blízkém okolí je zóna s omezeným stáním, a to od zimního stadionu po ul. Karola Śliwky, ul. Vydmuchov, ul. Lázeňské k Lázním Darkov v Karviné-Lázních Darkově. Další zóna omezeného stání je v Karviné-Novém Městě, oblast ohraničená ulicemi  Havířská, Sportovní, U Bažantnice a Na Vyhlídce. Na všech uvedených místech je parkování možné pouze na označených parkovištích. Na celém území města je v současné době osm parkovišť s parkovacími automaty (u dětského dopravního hřiště, u budovy B magistrátu na ul. Karola Śliwky, u pošty a naproti Revírní bratrské pokladny na Masarykově náměstí,  naproti Úřadu práce a za budovou C magistrátu (bývalá Komerční banka), ul. Vydmuchov, před NsP v Karviné-Ráji, ul. Fryštátská (poblíž lékárny) v Karviné-Fryštátě, dále placené hlídané 24 h u Rehabilitačního sanatoria. Doba zpoplatnění parkování na parkovištích s parkovacími automaty města Karviné je: Po-Pá: 600-1800 h, So: 600-1200 h.

Cyklodoprava

Cyklodoprava

 

Statutární město Karviná začalo systematicky realizovat cyklistické stezky v 90. letech minulého století, kdy byly široké chodníky podél hlavních komunikací využity pro zřízení cyklistických stezek. Ve stejném období se z podnětu euroregionu Těšínské Slezsko vyznačují první cyklotrasy po stávajících vozovkách, kterými se město napojuje jak na české, tak i na polské straně na síť značených cyklotras. Na začátku nového století začaly přibývat první novostavby stezek rozšiřující existující, dosud však nepropojenou, síť. Průběžně se označují stezky v parcích a začínají se rekonstruovat nejméně vyhovující původní cyklostezky. V roce 2006 si město nechalo vypracovat generel cyklistické dopravy, který definuje požadavky na dostavbu celé sítě a navrhuje rychlou realizaci na nejpalčivějších úsecích, které cyklisté v hojné míře používají, která však nejsou z hlediska bezpečnosti vyhovující. Svazku měst a obcí okresu Karviná a jejich polským partnerům se podařilo získat více než 4 miliony euro na stavbu nové cyklotrasy podél řeky Olše: z Bohumína vede přes Dětmarovice, Dolní Lutyni, Doubravu, Karvinou, Petrovice u Karviné a Chotěbuz, z Bohumína lze pokračovat do polské Raciborzi.  Karviná vydala zatím dva cykloprůvodce, kde nabízí zajímavé tipy na cyklovýlety po městě a okolí. Ve výhledu je sledována realizace dalších asi 30 km cyklistických stezek a tras, takže se cyklisté o svou budoucnost ve městě obávat nemusí.

Cyklistické stezky:

Na území Karviné se nachází přibližně 14,5 km stavebně upravených nebo vodorovně značených cyklostezek. Ty se dále dělí na cyklostezky samostatné a cyklostezky na chodníku dělené a nedělené, tzn. společné pro chodce a cyklisty. V katastrální mapě města v sekci cyklodopravy jsou tyto typy cyklostezek barevně odlišeny (samostatná stezka = zelená, cyklostezka dělená = oranžová, cyklostezka nedělená = fialová, cyklotrasy podle odstavce níže jsou modře). V roce 2010 byly realizovány první cyklistické pruhy na vozovce tř. Osvobození.

Celkový přehled cyklostezek včetně jejich délky, povrchu a určení najdete v přiloženém souboru Aktuální informace o cyklodopravě. (Dokument PDF)   

 

Regionální cykloturistické trasy:

Na území Karviné se nachází přibližbě 14 km značených cyklotras svislým vodorovným značením. Oficiální značení je stanoveno KČT v rámci celorepublikové sítě cyklotras. Karvinou prochází tři regionální trasy vedené pod č. 6097, 6110 a 6100.

Celkový přehled a vedení jednotlivých tras najdete v přiloženém souboru Aktuální informace o cyklodopravě. (Dokument PDF)

Cykloturistické tematické trasy po městě a okolí, které byly realizovány v roce 2007 a vydány v cykloprůvodci "Cyklotrasy fajnym městem" nemají své registrační číslo a nejsou tudíž zařazeny do systému tras KČT. Držitel uvedeného průvodce je přehledně veden mapkami, které jsou součástí materiálu. Někde vedou trasy po vyznačených stezkách, někde pouze po komunikacích, částečně vedou souběžně s očíslovanými trasami KČT. 

 

O cyklistice se zaměřením na cestovní ruch získáte informace v části: město – čím město žije - cykloturistika

Kontakt: bližší informace k cyklodopravě Karviné Vám sdělí na magistrátu na tel. č.: 596 387 301. 

Taxislužba

Taxislužba je nabízena na těchto bezplatných telefonních číslech: 800113114, 800114115, 800105106, 800116117, 800153961.

Veřejná stanoviště vozidel TAXI (mimo dispečinky jednotlivých taxislužeb:

Karviná-Ráj: ul. Kosmonautů – u prodejny ESAM, ul. Vydmuchov u NsP 

Karviná-Nové Město: tř. Osvobození - poblíž Autotechny, poblíže náměstí Budovatelů,  naproti Úřadu práce, 

Karviná-Hranice: ul. Leonovova –  u obchodního střediska Permon,

Další informace o dopravě

O silniční, železniční a letecké dopravě ve vztahu k dojezdu do Karviné a napojení na okolní města se dozvíte bližší informace na stránce – kudy do města

Login