Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > Town Police (CZ) > Crime Prevention (CZ)

Crime Prevention (CZ)

Hlavní obsah stránky

Úvod

 

Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností a využívá metod nerepresivních. Zahrnuje všechny aktivity, které se zaměřují na ovlivňování kriminogenních podmínek (sociální prostředí, příčiny apod.), na potencionální pachatele a na faktické oběti trestné činnosti.

Hlavními cíli prevence kriminality jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, omezování příležitosti k páchání trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů města.Statutární město Karviná se přihlásilo k programu prevence kriminality v roce 1996 na základě výzvy Ministerstva vnitra České republiky. Rozhodujícím faktorem byl vysoký nápad trestné činnosti. Policie České republiky, Městská policie Karviná a Komise bezpečnostní a prevence mapují bezpečnostní situaci ve městě. Na tomto základě a v souladu s Koncepcí prevence kriminality statutárního města Karviné na léta 2012 - 2015 doporučují  projekty  ke schválení Zastupitelstvu města Karviné k jejich realizaci.

Na území města Karviné bylo doposud schváleno a realizováno z oblasti sociální, situační  prevence a z oblasti informování občanů více jak 150 projektů.

Město Karviná v rámci prevence kriminality každoročně finančně podporuje činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, mimoškolní činnost základních a středních škol, kontaktní centrum pro osoby s drogovou závislostí a další organizace.

Login