Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Horní (hlavní) menu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > Po našymu > Vielko voda

Vielko voda

Hlavní obsah stránky

Povodňová sbírka

Ludeczkovie mili. Už my tu długo nic niepisali na tych strónkach po našymu, no ale jak nóm ta voda tak pokiełbasila tyn počóntek viosny, tóž to nimogym ku tymu nic nieřyc.

Jak tak vidzym, že Antkovi vziyła voda płot, co niedovno borok posbřibijoł, Maňce to zaś zebrało  šumne strómy ze skałkóm a všyckimi kviotkami, kiere tak starannie sadziła, Franckovi zaloło barak tak, že go hasiči na ostatnióm chvile s całóm familijóm na łódce odvožali a jak se představiym, co přežyvali za nervy, co s nimi bydzie a čy jim gdo co nievyrabuje, tak mi to ludzie dobři fakt nima jedno!

Posłóchejcie- přeca my nie sóm ynym taki małpy, co jim v patności dali občanki, ale my sóm ludzie ze sercami na pravym miyjscu, ni? A jak už se tak navzajym nie pomógymy, tak gdo už nóm tak asi pomóže? Kapke by tu mógła zafungovać solidarita (schvalně niepišym solidarność, bo byście se ešče myśleli, že nóm tu Wałynsa přijedzie pořóndki robić aji s całóm stočňóm!) Pravě že je to na nas samych, jako se pokožymy, čy my sóm ynym taki sknyry, co chłupa něpuščóm, albo tež ni.

Střelmy dóma tymi šrajtoflami a vycióngmy cosik papiyrovego z nich (ty kovove se niechcie na pivo, bo se go potym zasłužycie) a dejmy to na povodňove konto Karvinej. Z tónd se bydóm płacić škody, co se tym Franckóm a Maňkóm stały-biydokóm našym sómsiadóm. A možne aji cosik v stružokach nóndziecie, byle by to niebyły błechi albo jakisik mince z časóv  před měnovóm reformóm.

V každym bóndź razie, eślik ście sóm fajni a kochani, tak pošlecie piniónžki na konto nižyj napisane a kiere bydzie słóžyć na pomóc  ynym v Karvinej- a jakóm, to se dovjycie ganc do ostatnigo halyřa z webovych strónek, kaj bydzie popisane, gdo kiela posłoł (jak bydzie chciół być vypisany aji mianym, tóž go elegancko představiymy) a komu se na co dovo kiela piniyndzy…

No poviydzcie sami, čy to nima fer- to nikaňdy ani manželka nie poviy, co vóm s vypłatóm zrobila :-)

Dziynkujymy šumnie za všystkich potřebnych…

konto: 4219472/0800

Login