Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > Projekty > Projects supported by EU > Přírodní vědy pro každého a bez překážek

Přírodní vědy pro každého a bez překážek

Hlavní obsah stránky

logo

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0016
Celkové způsobilé náklady projektu: 14,9 mil. Kč
Dotace: 100 % z celkových způsobilých nákladů projektu
Doba realizace projektu: únor 2012- prosinec 2014

Popis a cíl projektu:

Projekt se výlučně zaměřuje na podporu žáků základních škol v oblasti přírodních věd. Podpořena bude nejen samotná výuka formou implementace inovativních pracovních listů, ale významná pozornost bude věnována podpoře talentovaných a slabých žáků v oblasti přírodovědné gramotnosti. Aktivní pozorování přírodovědných jevů v praxi formou exkurzí pomůže motivovat žáky, aby si uvědomili důležitost přírodovědného vzdělání, které je bude provázet celý život. Dalším výstupem projektu bude webový portál, který zajistí publicitu celému projektu a bude zejména styčným místem podpory pro všechny žáky. Projektové výstupy budou evaluovány, aby byla zajištěna jejich validita a použitelnost pro všechny žáky v kraji. Projekt bude přínosem i pro učitele přírodovědných předmětů, kteří budou využívat moderní technologie při výuce, společně vytvářet pracovní listy a
jejich prostřednictvím inovovat vyučovací proces.

Login