Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > Rekonstrukce mostu

Rekonstrukce mostu

Hlavní obsah stránky

most obrázek

18-OCT-2011

Nový most přes řeku Olši se otevře o půlnoci z 5. na 6. 11.

Nový most přes řeku Olši v Karviné začne pro automobilovou a veřejnou dopravu fungovat přesně úderem půlnoci z 5. na 6. listopadu - ze soboty na neděli, a to ve všech čtyřech pruzích. Lávka pro pěší vedle mostu pak bude v provozu  do doby, než stavbaři dokončí chodníky.

 

 

Po tradičních trasách začnou o zmiňované půlnoci jezdit i veškeré autobusy - MHD a meziměstské.  Ke stejnému času budou taktéž odstraněny veškeré značky objížděk a zákazů. Stavbaři mají mírný skluz (asi 5 dnů) a odůvodnili jej nutnými delšími technologickými postupy. Mostní pilíř poškodila velká voda v květnu 2010 a Ředitelství silnic a dálnic se nakonec rozhodlo most zbourat a postavit nový, s jinou konstrukcí, která velké vodě odolá. Most je na hlavní silniční trase mezi Ostravou, Karvinou a dále Českým Těšínem a Slovenskem a Polskem. Most vyšel stát asi na 170 miliónů.

Město kvůli objížďkám postavilo mj. jeden kruhový objezd poblíž výjezdu na Těšín (ulice Polská ve směru na Ráj- odbočka z kruhového objezdu u Teska), ten by na místě měl zůstat. Jednáme také o dalších možnostech – osvědčilo se značení kruhové křižovatky na hlavní objízdné trase ve směru na Stonavu a rádi bychom to zachovali.  Jak už psáno výše, půlnocí z 5. na 6. listopadu by mělo zmizet i veškeré značení objížděk a zákazů tak, aby nebyl v dopravě chaos a vše proběhlo najednou.

19-APR-2011

Úplná uzavírka mostu přes řeku Olši v Karviné

 

1.5.2011 – 31.10.-2011.

 

      Z důvodů výstavby nového mostu pře řeku Olši bude komunikace vedoucí přes most v směru na Ostravu uzavřena. Objízdné trasy pro dopravu budou vedeny po silnicích I., II., případně III. třídy a po místních komunikacích. O víkendu před úplným uzavřením mostu budou vybudovány dva dočasné kruhové objezdy pro zpomalení dopravy na nejzatíženější objízdné silnici – od Teska směr Těšín, odbočka na objížďku směr pomocný závod Dolu Darkov a Stonava. Je třeba počítat s uzavírkou spíše až do konce října – tak jsou nastaveny stavební práce, povoleny uzavírky, objížďky a nastaveno trasování veřejné dopravy včetně nových jízdních řádů.

 

Od 1. května dojde na komunikaci u supermarketu Tesco ke změnám dopravního značení a k mohutnému zvýšení dopravního ruchu. Zejména chodci by měli věnovat dopravě zvýšenou pozornost zejména ve špičkách. Také řidiči musí dávat velký pozor na vozidla před a za sebou.

 

Nejkratší objízdné trasy (přes Lipiny) budou smět využívat jen lidé tam bydlící, resp. vlastníci zahrádek, ale také veřejná doprava a všichni záchranáři. Další trasy platí pro ostatní dopravu (viz níže).

 

Dopravní situace zejména pár dní po úplné uzavírce mostu na ul. Ostravské bude v našem městě napjatá a nyní nelze přesně odhadnout jízdní doby jednotlivých spojů. Po 14 dnech této uzavírky bude provedeno vyhodnocení dopravní situace a následně bude možno provést úpravy jízdních řádů. Připomínky k jízdním řádům příměstských linek, které budou platné v době uzavírky mostu, je možno zaslat dopravci ČSAD Karviná, a. s.

 

19-APR-2011

Vedení autobusové dopravy v době uzavírky mostu – zastávky a trasování

Změny se nijak neodrazí v cenách jízdenek!

 

       V době uzavírky mostu přes řeku Olši na ulici Ostravská od bude autobusová doprava dotčených linek ve směru na Ostravu, Havířov, Orlovou vedena po objízdné trase po ulici U Potoka a ulici Lipiny v Karviné-Darkově. Tato změna se týká linek č. 531, 532, 533, 534, 539, 544 a 454, které do zastávky Karviná, Ráj, nemocnice pojedou po stávající trase a poté na světelné křižovatce odbočí vlevo k Tescu a najedou na uvedenou objízdnou trasu.

 

Změny autobusových zastávek u příměstských linek (směr Ostrava, Havířov, Orlová)

     U uvedených autobusových linek dojde k přemístění autobusové zastávky Karviná, Fryštát, žel. stanice za most na ulici Ostravská (před odbočkou na ulici Lipiny), kde budou nově zřízeny označníky v obou směrech. Název této zastávky zůstal nezměněn. Této nově umístěné zastávky mohou využít cestující, kteří nechtějí cestovat po objízdné trase v Karviné-Darkově, ale budou chtít do centra města dojít přes lávku pěšky nebo přesednout na linku MHD č. 514, která bude nově zastavovat před mostem (nadjezd před odbočkou na ul. Lešetínskou) na nově zřízené zastávce Karviná, Fryštát, žel. stanice. U  uvedených příměstských linek budou zrušeny zastávky Karviná, Fryštát, univerzita a Karviná, Nové Město, obchodní dům.

 

V souvislosti s uzavřením mostu přes řeku Olši budou zřízeny nové autobusové zastávky: zastávka Karviná,Fryštát,železniční stanice (na nadjezdu pro linku MHD 514) a zastávka za opravovaným mostem na silnici I/59 pro všechny linky příměstské hromadné dopravy (směr Ostrava, Havířov, Orlová) v obou směrech.

 

Mezi zastávkami je přes řeku Olši vybudovaná lávka pro pěší. Lávku není možné využívat ani při jízdě na kole ani na motorce !!

 

       U zmíněných linek příměstské autobusové dopravy dojde k uspíšení odjezdů z výchozí zastávky na území Karviné o cca 3 minuty, tak, aby zůstala zachována návaznost na vlaková a tramvajová spojení, do zaměstnání a na školní vyučování v cílových městech. Počet spojů jednotlivých linek příměstské dopravy není omezen, pouze u linky č. 534 (Karviná-Orlová) došlo k přesunům některých spojů na linku č. 539 (Karviná-Dětmarovice-Orlová-Rychvald).

 

Veškeré změny jízdních řádů jsou uveřejněny na internetových stránkách dopravce ČSAD Karviná, a. s. v sekci osobní doprava, příměstská a dálková doprava (www.3csad.cz).

                 

Změna u linky městské hromadné dopravy (MHD)

       Uzavírka mostu se dotkne také linky MHD č. 516, která jede z autobusového nádraží přes Karvinou-Nové Město, Ráj, Darkov do městské části Karviná-Doly. V době uzavírky dojde ke zrušení tří spojů, a to spojů č. 5, 10 a 13. Jedná se o spoje „zkrácené“, které nezajišťují dopravní obslužnost městské části Karviná-Doly. Ostatní spoje této městské linky č. 516 budou v době uzavírky zachovány.

 

       U víkendové linky č. 870515 (Karviná-Havířov-Morávka) také dojde k úpravě trasy, a to tak, že nově pojede po své trase až po zastávku Karviná, Ráj, nemocnice a poté odbočí vlevo ve směru na Horní Suchou, Havířov a Morávku (tzn. nebude zajíždět k obchodnímu domu).

 

19-APR-2011

ZMĚNY V DOPRAVĚ OBECNĚ: objízdné trasy

 

Změny v dopravě při výjezdu z města směrem na Český Těšín, kudy povede hlavní nápor objízdných tras.

 

      Z důvodu nárůstu počtu autobusů odbočujících vlevo, dojde k úpravě řadících pruhů na křižovatce ulic Kosmonautů a Tř. 17. listopadu (světelná křižovatka u nemocnice). Nově bude cesta rozdělena na tři jízdní pruhy, z toho dva ve směru shora (od Brna) budou rozděleny na odbočující vpravo a vlevo.

 

        Vjezd na parkoviště do obchodní zóny Tesco bude umožněn po účelové komunikaci, která v současné době slouží pro zásobování. Odlehčí se tak zatížení kruhového objezdu, ale přibude autobusová doprava. Současně bude zrušen přechod pro chodce u autobusové zastávky a zůstane zde pouze „místo pro přecházení“, na kterém nemají chodci přednost. Proto je nutné, aby chodci věnovali dopravě opravdu velkou pozornost a aby zejména ve špičkách nepřebíhali před přijíždějícími vozidly, jejichž řidiči musí dávat velký pozor na vozidla před a za sebou.

 

     Na silnici I/67 za obchodní zónou Tesco ve směru na Český Těšín dojde ke snížení povolené rychlosti  a budou zde zřízené dva nové kruhové objezdy, a to na křižovatkách směr Darkov–Stonava a směr Suchá-Havířov. Toto opatření umožní plynulost dopravy ve všech směrech.

 

       Přechodné dopravní značení (zpomalení, kruhové objezdy, vodorovné dopravní značení) se bude instalovat za plného silničního provozu ve dnech 29. a 30.4 (pátek, sobota) tak, aby v neděli 1.5.2011 mohl být provoz zahájen dle nového dopravního značení. U instalace bude při řízení dopravy pomáhat PČR nebo i MP Karviná.

 

04-MAY-2011 | Dokument PDF | 2022 kB

Mapka objízdných tras - generálně

19-APR-2011 | Dokument PDF | 1210 kB

Mapka objížděk určených pro nákladní dopravu

19-APR-2011 | Dokument PDF | 1047 kB

Mapka vedení MHD

24-FEB-2011

Most přes Olši průjezdný už jen v jednom pruhu

Od 1. března začíná další etapa uzavírky mostu přes Olši ve směru na Ostravu- do dubna se po mostě jezdit v jednom pruhu na semafory, takže se řidiči už musejí připravit na zdržení.
Město nyní upřesňuje s dopravci a vlastníkem mostu – ŘSD - přesné trasy objížděk pro období květen až září, kdy stavbaři most strhnou a postaví nový a kdy bude místo zcela uzavřeno pro veškerou silniční dopravu. Stavbaři dnes stavějí lávku pro pěší souběžně s původním mostem. Stavbu mostu si vynutilo další poškození pilíře velkou vodou vloni v květnu. Stát (ŘSD) se rozhodl vystavět most úplně nový, jinak ukotvený – tak, aby jej přívaly vody už nemohly ničit tak snadno. ,,Tady se ukáže, jak nám vlastně chybí silniční obchvat. Město Karviná nemá důstojné objízdné trasy a nesmírně nás zatěžuje denní tranzitní doprava, která ale bude muset uzavřené místo objíždět taky, to znamená nápor 20 tisíc aut denně jinými trasami.  Čekáme tedy na jaře a v létě poměrně velké komplikace hlavně na výjezdových trasách do Ostravy, Bohumína i v opačném směru na Těšín. Ve směru na Český Těšín za kruhovou křižovatkou už stavíme protihlukovou zábranu (u osady Pokrok), která by měla obyvatele domů ochránit už při tom letním náporu – jedna z objížděk povede právě tudy,“ upřesnil primátor města Tomáš Hanzel. Nový most by měl být zprovozněn 1. října, bude stát asi 150 miliónů korun.

Login