Další krok k realizaci silničního obchvatu Karviné

perex_obchvat_Bělidlo_ilu.jpg ŘSD ČR vyhlásilo tendr na dodavatele této dlouho očekávané akce.


perex_obchvat_Bělidlo_ilu.jpg

03.09.2019 – Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhlásilo veřejnou zakázku, jejímž předmětem je novostavba pozemní komunikace, která bude sloužit jako jihozápadní obchvat Karviné. Celková délka navržené komunikace je 2,975 km. Součástí stavby budou vyvolané přeložky dotčených pozemních komunikací, inženýrských sítí či nutné demolice pozemních objektů. Dále jsou součástí stavby protihlukové stěny a vegetační úpravy. Očekávané náklady stavby činí 1,106 mld. Kč bez DPH. Celá akce by měla být hotova za 38 měsíců od zahájení stavebních prací. ŘSD předpokládá, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. Zájemci o tuto veřejnou zakázku mohou své nabídky doručit do 30.10.2019.

Zdroj: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/126320