Krajská hygiena nařídila desinfekci veřejných prostranství v celém okrese Karviná

DSC_0917.JPG Karviná stále pokračuje v desinfekci i po ukončení nouzového stavu.


Desinfekce_03.jpg

28.05.2020 – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídle v Ostravě vydala ve čtvrtek 28.05.2020 mimořádné opatření č. 4/2020. Tímto mimořádným opatřením při epidemii nařídila všem obcím s rozšířenou působností v okrese Karviná (Karviná, Bohumín, Havířov, Orlová a Český Těšín) provádět zvýšenou pravidelnou desinfekci s virucidním účinkem na veřejných prostranstvích a místech se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob, např.:

  • zastávky MHD
  • místa v okolí budov občanské vybavenosti typu vchody do obchodů, poliklinik, úřadů
  • vstupy do podzemních garáží, prostory před výtahy, eskalátory, záchody apod.
  • místa určená k odpočinku na veřejných prostranstvích, zejména lavičky
  • vybavení dětských hřišť, event. sportovišť ve správě obce
  • často dotýkané předměty typu zábradlí, kliky či madla, rukojeti apod.

Tímto opatřením se má zabránit dalšímu přenosu a šíření původce nákazy (SARS-CoV-2), zejména s ohledem na stávající nepříznivou epidemiologickou situaci na pracovišti Důl Darkov, odkud se postupně šíří nákaza i mezi další obyvatele, zejména okresu Karviná.

Primátor města Jan Wolf (ČSSD) k tomuto opatření říká: „Touto cestou bych rád požádal všechny veřejné i soukromé instituce, obchodní řetězce i malé provozovny, bytová družstva apod., aby zahájily či pokračovaly v desinfekci svých veřejných prostor.“

Četnost desinfekce se odvíjí od její účinnosti, která je na balení uvedena, včetně dalších pokynů. I po zrušení nouzového stavu a rozvolnění řady vládních opatření pokračuje statutární město Karviná prostřednictvím technických služeb v pravidelném zajišťování desinfekce autobusových zastávek, sportovišť a dětských hřišť. Nadále na území města slouží 150 speciálních červených kontejnerů na nebezpečný, potenciálně infekční odpad. Do těchto kontejnerů se vhazují v sáčcích zabalené použité roušky, ústenky, respirátory, rukavice a kapesníky.

V souvislosti s výsledky testování zaměstnanců Dolu Darkov přistoupil karvinský magistrát k instalaci bezkontaktních dávkovačů desinfekce u vstupů do svých budov. Současně jsou bezkontaktní dávkovače desinfekce instalovány také v městských bytových domech pro seniory.

V pátek se v Karviné sejde Krizový štáb obce s rozšířenou působností Karviná (Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice), kde zástupci jednotlivých obcí projednají koordinaci možných postupů při plnění tohoto mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.