Dlužníci mají podruhé šanci vyřešit své dluhy díky „milostivému létu“

perex-Milostivé léto II.jpg Zákon číslo 214/2022 Sb. představuje možnost zbavit se exekucí na majetku.


perex-Milostivé léto II.jpg

1.9.2022 – Jedná se o jedinečnou, jednorázovou a časově omezenou nabídku odpuštění příslušenství dluhů, což jsou například úroky, úroky z prodlení nebo náklady spojené s uplatněním dluhu, jako jsou soudní poplatky, odměna advokáta či exekuční náklady. Dluhy tak lze splatit levněji. Dlužník však musí písemně kontaktovat svého exekutora s tím, že hodlá využít akci „milostivé léto“ dle zákona číslo 214/2022 Sb. V tom případě dlužník jednorázově zaplatí od 1.9.2022 do 30.11.2022 dlužnou jistinu, pokud ji zatím nemá uhrazenu, a náklady exekuce ve výši 1.850,00 korun.

Výše uvedené se však nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví. Dále se tato možnost nevztahuje na exekuce podle daňového řádu ani na soudní výkon rozhodnutí.

V Karviné můžete využít bezplatné pomoci při vyřizování:

  • Člověk v tísni, Karola Śliwky 149, Karviná-Fryštát, help linka 770 600 800,  webová stránka https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/, Veronika Baronová, tel. +420 702 181 934, e-mail veronika.baronova@clovekvtisni_cz.
  • Občanská poradna Karviná Slezské diakonie, V Aleji 435, Karviná-Ráj, tel. 734 645 272, e-mail obcan.ka@slezskadiakonie_cz
  • Sociální služby Karviná, Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město, Bc. Veronika Bílá, tel. +420 725 217 133, e-mail poradna@socsluzbykarvina_cz.
  • Magistrát města Karviné poskytuje informace k milostivému létu prostřednictvím oddělení poplatků a pohledávek Odboru ekonomického, tel. 596 387 399 a oddělení sociálních věcí Odboru sociálního, tel. 596 387 225.

Další podrobnosti v letáku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:
pdf.pngML_A4.pdf