Epidemická opatření chrání klienty i úředníky magistrátu

125312392_3744140885631139_1866554516783880489_o.jpg Snížení komfortu při vyřizování je pouze dočasné, děkujeme za pochopení.


125312392_3744140885631139_1866554516783880489_o.jpg

13.11.2020 - Omezení úředních hodin a čekání před budovou magistrátu vzbuzuje u řady klientů negativní emoce. Na organizaci chodu Odboru správního magistrátu, kam míří většina příchozích občanů, jsme se zeptali vedoucího odboru Ing. Petra Pluhaře, MPA. 

Proč je složité v současném nouzovém stavu vyřizování na úřadě? „Ze strany Magistrátu města Karviné nejde o svévoli, ale naopak koná přesně v duchu nařízení souvisejících s nouzovým stavem. Řídí se usnesením vlády České republiky ze dne 30. října 2020. Ta v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz, aby omezily osobní kontakt zaměstnanců s veřejností na nezbytně nutnou úroveň spočívající v příjmu dokumentů pouze v rámci pracoviště podatelny, a aby omezily rozsah úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni.“ 

Co dalšího magistrátu nařizuje usnesení vlády České republiky? „Je to omezení pohybu osob na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou, omezení kontaktů s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývání na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Smyslem těchto opatření je minimalizovat rizika rozšíření nákazy obousměrně. To znamená, abychom nenakazili my vás a taky abychom zabránili nakažení zaměstnanců.“    

Proč nejsou úředníci na všech přepážkách? „V rámci jednotlivých pracovišť magistrátu musí být zavedeno opatření spočívající v omezení práce na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován. Důležité je upřednostnit písemný, elektronický či telefonický kontakt v případech, kdy je to jen trochu možné. Ministerstvo vnitra zdůraznilo, že obecní úřady nelze zcela uzavřít, je však nezbytné přijmout vhodná opatření, která přímý osobní kontakt omezí jen na zcela nevyhnutelné případy. Jedním z opatření je tedy také směnnost skupin zaměstnanců tak, aby se na pracovišti nesetkávali a aby byla zajištěna jejich plná zastupitelnost pro případ nákazy a související karantény kontaktních osob. Všechna zde uvedená nařízení jsou přijata zejména s cílem ochrany zdraví obyvatel.“

Kolik klientů je karvinský magistrát schopen vyřídit v úředních hodinách? „Magistrát města Karviné je jeden ze tří úřadů obcí s rozšířenou působností v bližším regionu, který v době nouzového stavu v úředních hodinách vyřídí klienty, co se dostavili vyřídit jen nezbytné záležitosti ve stanovených úředních hodinách. Neomezuje počet osob tím, že se mohou dostavit jen ty osoby, které jsou přihlášeny dálkově přes rezervační systém. Pak tedy dochází ke skutečnosti, že zdejší úsek občanskosprávních  a  dopravních agend  vyřídí během pěti hodin v průměru 230 klientů, zatímco obce, které vyřizují pouze objednané klienty, padesát klientů, což je počet vymezený rezervačním systémem. U nás klienty neomezujeme jen na ty, kteří se přihlašují dálkově, jako např. v Orlové či Českém Těšíně. V praxi to znamená, že k nám přicházejí vyřizovat své věci i občané z jiných měst, kde toto neumožňují, a proto je tedy velký počet lidí nakumulovaných v krátkém čase na jednom místě.  Oprávněně tedy náš systém považujeme za nadstandardní.  Elektronický systém objednávek byl dlouhodobě naplněn po celou dobu nouzového stavu s předstihem na dny, kdy jej aplikujeme. V úterý a čtvrtek odbavujeme dávno předem objednané klienty zvané na konkrétní místo a dobu individuálně.“

Proč se musí čekat venku? „Vyvolávací systém úřadu je zcela standardní a je prakticky identický s jinými úřady, bankami či pobočkami pošty. Z důvodu protiepidemických opatření je displej, na kterém se objevují všechna vyvolávaná pořadová čísla, umístěn pouze před vchodem a nelze pouštět klienty dovnitř budovy.“

Co říci závěrem? „Sami jsme velmi nespokojeni se stávajícím způsobem práce a musíme doufat, že se co nejdříve vrátíme ke standardnímu provozu. Zatím žijeme druhý měsíc v provizoriu, a to jak organizačním, tak technickém, které má bohužel tyto nepříjemné dopady. Děkujeme všem za pochopení.“