Hledáme osobnosti v kultuře

Oceneni.jpg V rámci oslav Dnů Karviné budou i letos oceněny osobnosti, které mimořádným způsobem ovlivňují kulturní dění v našem městě.


Oceněné osobnosti v kultuře za rok 2021. Foto Marek Běhan Oceněné osobnosti v kultuře za rok 2021. Foto: Marek Běhan

20.02.2023 – Ocenění se uděluje jednotlivcům i kolektivům zejména u příležitosti životního jubilea, za vynikající výsledky v oblasti kultury, za mimořádný umělecký počin či za celoživotní tvorbu v oblasti kultury. Hledáme také mimořádné mladé talenty v této oblasti.

Návrh na udělení ocenění musí obsahovat dle Zásad pro udělování ocenění a poskytování záštity statutárním městem Karviná:

  • identifikaci osoby navržené na udělení ocenění, a to jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt, kontaktní údaje u fyzické osoby a název, IČO, sídlo a kontaktní údaje u právnické osoby

  • řádné zdůvodnění návrhu, včetně případné dokumentace

  • souhlas navrhovaného kandidáta s tím, že v případě udělení ocenění bude zveřejněno jeho jméno, příjmení, titul, podoba, případně údaje související s jeho profesní nebo jinou činností, v souvislosti s níž je navrhován na ocenění

  • identifikaci navrhovatele 

  • podpis navrhovatele 

doc.pngNávrh na ocenění osobnosti v kultuře, soubor typu doc, (29,5 kB)

Návrhy na ocenění za rok 2022 se doručují do 11. dubna 2023 na adresu statutárního města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu epodatelna@karvina_cz. V případě dotazů kontaktujte oddělení školství, kultury a sportu na telefonním čísle 596 387 477.