Hledáme osobnosti v kultuře

perex_ocenění-v-MěDK_ilu.jpg V rámci oslav Dnů Karviné se tradičně oceňují osobnosti i kolektivy, které mimořádným způsobem ovlivňují kulturní dění v našem městě.


perex_ocenění-v-MěDK_ilu.jpg

Ocenění se uděluje zejména u příležitosti životního jubilea, za vynikající výsledky v oblasti kultury, za mimořádný umělecký počin, za celoživotní tvorbu v oblasti kultury, talentu roku, apod. Radnice proto opět uvítá aktivní zapojení široké veřejnosti předložením vlastních návrhů na ocenění osobností v kultuře. Hledají se také mimořádné mladé talenty.

Návrh na udělení ocenění musí obsahovat dle Zásady pro udělování ocenění a poskytování záštity statutárním městem Karviná:

  • druh navrhovaného ocenění

  • identifikaci osoby navržené na udělení ocenění, a to jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalý pobyt, kontaktní údaje u fyzické osoby a název, IČ, sídlo a kontaktní údaje u právnické osoby

  • řádné zdůvodnění návrhu, včetně případné dokumentace

  • souhlas navrhovaného kandidáta s tím, že v případě udělení ocenění bude zveřejněno jeho jméno, příjmení, titul, podoba, případně údaje související s jeho profesní nebo jinou činností, v souvislosti s níž je navrhován na ocenění

  • identifikaci navrhovatele 

  • podpis navrhovatele 

Návrhy na ocenění lze doručit  písemně na adresu podatelny Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24  Karviná, či elektronicky do datové schránky, nejpozději do 27.4.2018.

V případě Vašich dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 596 387 488.

Zásady  pro udělování ocenění a poskytování záštity statutárním městem Karviná naleznete ve formátu pdf ZDE.