Výstraha před silným větrem byla ukončena

perex_kalamita_ilu.jpg Městské parky jsou opět veřejnosti přístupné.


perex_kalamita_ilu.jpg

aktualizováno 14.02.2020 – Hrozba silného větru byla odvolána. Městské parky jsou opět veřejnosti přístupné. V případě objevení nalomených větví a dalších pozůstatků po silném větru můžete využít níže uvedené kontakty. Zaměstnanci technických služeb je odstraňují postupně.

10.02.2020 – Vzhledem k hrozbě silného větru, žádáme obyvatele města o zvýšenou pozornost při pohybu kolem vzrostlých dřevin ve městě, a to včetně parkování vozidel. Zároveň žádáme, aby se do odvolání nevstupovalo do parků, lesoparků a na hřbitovy na území města.

V případě hrozícího nebezpečí (visící nalomené větve, zaklesnuté dřeviny, uvolněný kořenový systém apod.) prosíme o neprodlené nahlášení místa Technickým službám Karviná, a.s. (tel. 596 302 161), popřípadě zaměstnancům Odboru komunálních služeb magistrátu (tel. 596 387 320 a 346). Spadlé stromy přes komunikace můžete rovněž hlásit Hasičskému záchrannému sboru Karviná.