Hrozbu silného větru nepodceňujme

perex_kalamita_ilu.jpg Magistrát apeluje na zvýšenou obezřetnost při pohybu venku.  


perex_kalamita_ilu.jpg

23.02.2020 – Vzhledem k hrozbě silného větru, žádáme obyvatele města o zvýšenou pozornost při pohybu kolem vzrostlých dřevin ve městě, a to včetně parkování vozidel. Zároveň žádáme, aby se do odvolání nevstupovalo do parků, lesoparků a na hřbitovy na území města.

V případě hrozícího nebezpečí (visící nalomené větve, zaklesnuté dřeviny, uvolněný kořenový systém apod.) prosíme o neprodlené nahlášení místa Technickým službám Karviná, a.s. (tel. 596 302 161), popřípadě zaměstnancům Odboru komunálních služeb magistrátu (tel. 596 387 320 a 346). Spadlé stromy přes komunikace můžete rovněž hlásit Hasičskému záchrannému sboru Karviná.