Hygienici zrušili na Karvinsku část mimořádných opatření

party.png V obcích na Karvinsku je už možné pořádat akce až pro 500 lidí a byly povoleny návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních.


Mimořádné opatření č. 5/2020
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

     

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (,,dále jen zákona č. 258/2000 Sb.") ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb.

ruší

mimořádné opatření č.2/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě spočívající s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území okresu Karviná

 1. v omezení konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách tak, že musí být dodržována následující pravidla:

  • účast osob ve stejný čas nesmí přesáhnout 100 osob,

  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členlů domácnosti,

  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem na dezinfekci rukou;

 2. v nařízení zákazu návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

  • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení

  • návštěv nezletilých pacientů,

  • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

  • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 3. v nařízení zákazu návštěv osob v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou: 

  • nezletilých uživatelů sociálních služeb,

  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

  • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

    

Čl.I
Odůvodnění
Uvedené mimořádné opatření bylo vydáno v době probíhající epidemie nákazy covid-19, kdy epidemiologická situace v regionu odrážela rychlost šíření nemoci v populaci. S ohledem na stávající epidemiologickou situaci v Moravskoslezském kraji rozhodla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě o ukončení uvedeného mimořádného opatření.

   

Čl. ll
Účinnost
Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto zrušení mimořádného opatření účinnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

 

Čl. III 
Poučení pro obec

Podle ust. § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. je povinno město Karviná, město Bohumín, město Havířov, město Orlová a město Český Těšín toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách.

   

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.O.,
ředitelka
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

     

Dokument ke stažení zde: pdf.pngmimoradne_opatreni_2020_05.pdf