Hygienici zrušili provádění zvýšení povrchové desinfekce na Karvinsku

4304.jpg Obce na Karvinsku už nemusí častěji provádět desinfekci veřejných prostor. 


Mimořádné opatření č. 6/2020
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

    
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (,,dále jen zákona č. 258/2000 Sb.") ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb.

ruší

mimořádné opatření č.4/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

spočívající v příkazu všem obcím s rozšířenou působností v okrese Karviná, tedy městům Karviná, Bohumín, Havířov, Orlová a Český Těšín a obcím, pro něž vykonávají rozšířenou působnost, k pravidelnému provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem na veřejných prostranstvích a místech se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob. 

   

Čl.I

Odůvodnění
Uvedené mimořádné opatření bylo vydáno v době probíhající epidemie nákazy covid-19, kdy epidemiologická situace v regionu odrážela rychlost šíření nemoci v populaci. S ohledem na stávající epidemiologickou situaci v Moravskoslezském kraji rozhodla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě o ukončení uvedeného mimořádného opatření.

    

Čl. ll
Účinnost
Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto zrušení mimořádného opatření účinnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

    

ČI.III 
Poučení pro obec
Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno město Karviná, město Bohumín, město Havířov, město Orlová a město Český Těšín toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

    

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.O.,
ředitelka
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

  

Dokument ke stažení zde: pdf.pngmimoradne_opatreni_2020_06.pdf