Informace po jednání Bezpečnostní rady MS kraje

msk_2.png Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje: na místě je obezřetnost, ne panika. 


unnamed.jpg

Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje jednala o situaci ohledně koronaviru.  Je nutné, aby byl na možnou nákazu koronavirem kraj připravený. Stejně důležité je zbytečně nevyvolávat paniku. V součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí MSK se sídlem v Ostravě a krajskými složkami Integrovaného záchranného systému vydal Moravskoslezský kraj doporučení, jak mají občané i organizace v kraji postupovat. 

Krajští radní schválili, že v krajském rozpočtu vyčlení 10 milionů korun, které budou k dispozici pro operativní řešení situace a na ochranu občanů před nákazou.

Kraj žádá všechny občany, kteří navštívili rizikové oblasti, aby o své cestě telefonicky z domova informovali krajské hygieniky. Krajská hygienická stanice zřídila speciální non-stop infolinku, na kterou se mohou občané kdykoliv obrátit. Odborníci jim poradí, jak postupovat ať už při návratu z míst, kde se koronavirus objevil, nebo i v případě podezření na nákazu. Lidé mohou volat na čísla 595 138 118, 595 138 119 a 595 138 147, je možné také využít linku 112 (od úterý 3. března), která je propojená přímo s epidemiology.

Na tyto linky se mají obracet i všechny veřejné organizace a obce, které od Bezpečnostní rady kraje dostaly instrukce, že je bezpodmínečně nutné být s Krajskou hygienickou stanicí v úzkém kontaktu a vždy postupovat podle jejích pokynů.

Moravskoslezský kraj vyhlásil zákaz návštěv v nemocnicích, domovech seniorů i ostatních sociálních zařízeních, které zřizuje. Jde o opatření, které má chránit nejen hospitalizované pacienty, klienty domovů, ale i jejich zaměstnance a zdravotníky. Zákaz návštěv se netýká dětských oddělení v nemocnicích. Tam platí pouze omezení, dítě může jeden z rodičů navštívit. Bezpečnostní rada kraje zákaz návštěv důrazně doporučila i zřizovatelům ostatních zařízení.

Pokyny obdrželi také ředitelé všech škol v regionu. Dostali doporučení evidovat žáky, kteří pobývali v oblastech označovaných za ohniska nákazy. Tyto děti by měly zůstat na doporučované dva týdny doma. Některé školy mají bohužel naplánované lyžařské výcviky v Itálii. Je jistě v zájmu nejen škol, ale také rodičů zbytečně neriskovat zdraví dětí a zájezdy zrušit. Ostatně cesty do rizikových oblastí Moravskoslezský kraj nedoporučuje nikomu.

Všechna zdravotnická zařízení v regionu mají od Krajské hygienické stanice přesné instrukce, jak v případě podezření na nákazu reagovat a jak přesně postupovat. Na všech příjmových ambulancích krajských nemocnic byl navýšen počet osobních ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Zdravotníci byli proškoleni, jak v případě podezření na nákazu koronavirem jednat.

 V Moravskoslezském kraji mají tři nemocnice infekční oddělení, všechna byla uvedena do stavu zvýšené pohotovosti. Tato oddělení jsou v Nemocnici s poliklinikou Havířov, ve Slezské nemocnici v Opavě a ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Celkově mají k dispozici 146 infekčních lůžek. V Opavě jich je padesát, dvacet je v provozu v Havířově, kde mají dalších dvacet lůžek rezervních. Fakultní nemocnice Ostrava pak na infekčním oddělení disponuje 56 lůžky.

Odebrané vzorky se původně testovaly pouze v Praze, což výrazně prodlužovalo dobu, než se lékař i pacient dozvěděli, zda je podezření odůvodněné. Celý proces trval v průměru 24 hodin. Na základě dohody kraje s Ministerstvem zdravotnictví jsou nově odebrané vzorky posuzovány také ve Zdravotním ústavu se sídlem Ostravě, jejich vyhodnocení trvá 4 až 6 hodin.

Moravskoslezský kraj nechce šířit paniku, ale není od věci, aby se lidé zaměřili na hygienu, používali dezinfekční gely a vyhýbali se kontaktu s lidmi, kteří jsou nemocní. Bezpečnostní rada také doporučila zrušit konání veřejných akcí, na kterých se má sejít nad 500 lidí. 

ZDROJ: Moravskoslezský kraj

leták Krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ke koronaviru:
Leták - koronavir