Jak se slavilo před 50 lety?

700let_oslavy.png Jak (nejen) městská kronika vzpomíná na oslavy 700. jubilea?


I městské oslavy se časem mění a dnes nám scénáře těch minulých mohou připadat tak trochu jako retro. Přesto, nebo možná právě proto si nyní pojďme zavzpomínat, jak se výročí první písemné zmínky o Karviné slavilo před 50 lety. „Vstup do jubilejního roku slavnostně zahájily novoroční zvony karvinského kostela. Nejlepší historikové kraje dokončovali studie z různých dob bohaté historie města. Představitelé města se rozhodovali o pozvání vzácných hostů včetně nejvyšších státních představitelů. Už v předvečer Nového roku bylo město slavnostně vyzdobeno a záhy po půlnoci byl uvítán v městské nemocnici první narozený občánek a během prvního dne jubilejního roku ještě dalších sedm novorozeňat,“ píše v městské kronice z roku 1968 tehdejší kronikářka a ředitelka archívu Magda Plačková.

Již u novoročního zahájení oslav nechyběli ani pionýři a 27. ledna se konala veřejná beseda o dějinách města. „Československý rozhlas natočil v Karviné 6 v Odborném učilišti dolu 1.máje dne 17. března pořad o dějinách a výstavbě města. Další přenos pak byl natočen Luborem Tokošem 7. srpna, a to na téma Z historie jednoho města,“ vyjmenovává Plačková a dodává: „Na školách a v osvětových besedách probíhaly přednášky především z dějin města. Byla vypsána soutěž Proč mám rád své město, Co víš o svém městě?, novinářská soutěž a mnohé jiné.“ Vyšlo také několik publikací, historická monografie Karviná, sborník Karvinské písně, kalendář s vyznačenými památnými dny a další.

01_700let_02.png

V Karviné se v rámci oslav konala také jedna etapa Závodu míru, studentský majáles a vyvrcholením akcí byl v souladu s dochovaným datem první písemné zmínky 12. červen. „V předvečer byly na různých místech města lidové veselice, po setmění byly vypuštěny světelné rakety a ohňostroje. 12. června v 9 hodin ráno uvítala Karviná prezidenta L. Svobodu s chotí, ministerského předsedu O.Černíka s chotí a některé další představitele veřejného a politického života,“ uvádí Plačková. Předávaly se ocenění a konaly se projevy, prezident Ludvík Svoboda v nich mimo jiné řekl: „Karviná patří mezi deset největších a nejvýznamnějších měst v České republice, potýká se však s problémy spjatými s vědeckotechnologickou revolucí, na jejímž prahu stojíme, které se týkají především životního prostředí.“ Dodal také, že Karviná může jít příkladem soužití různých národností v jednom městě.

Jednou z nejvýznamnějších akcí byla 1. karvinská výstava, uspořádaná v areálu budov školy Na bělidle. „Měla 15 expozic a byla spojena s výstavními trhy. Byla rozdělena na dvě etapy. První měla 13 expozic, z nichž nejzajímavější byla expozice Z dějin Karviné. Druhá etapa měla expozice zemědělské a zájmových organizací. Obou částí se celkem zúčastnilo 55 558 občanů,“ líčí Plačková. 

Prameny: Státní okresní archív Karviná a Digitalizovaný archív časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Přečtěte si také: Oslavám 700. výročí první písemné zmínky předcházelo to, že si tu zmínku museli prvně najít.