Kalendárium kulturních a sportovních událostí

_IMG0316.JPG Výzva organizátorům veřejnosti přístupných podniků (akcí).


25.09.2020 – Město připravuje tradiční přehled veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí konaných na území města Karviné v příštím roce, tzv. Kalendárium 2021. Pokud takovou akci pořádáte, pošlete prosím informace nejpozději do 30.11.2020 na e-mail: kalendarium@karvina_cz, datová schránka es5bv8q nebo písemně na statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24  Karviná-Fryštát. Osobní doručení je možné prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát. Dodatečně poskytnuté informace budou aktualizovány a zveřejňovány během roku 2021 průběžně.

perex_poháry-vítězů_ilu.jpg

 Takto aktualizované informace jsou pravidelně měsíčně prezentovány v Karvinském zpravodaji, dle kapacity vydání, a na internetových stránkách města. Aktualizaci zajišťuje Městské informační centrum (mic@rkka_cz, 596 318 620), které by přivítalo iniciativu ze strany pořadatelů, kteří budou sami hlásit případné změny nebo doplňující informace nad rámec elektronického Kalendária.

Podklady by měly obsahovat datum konání (pokud možno i čas; není-li ještě přesně stanoveno datum, stačí uvést měsíc), název akce a bližší popis, místo konání, vhodné je i uvedení vstupného. U popisu akce uvítáme konkrétní vymezení, např. zda se jedná o turnaj, závody nebo přebory – městské, celorepublikové nebo mezinárodní – o jaký sport nebo kulturní akci se jedná.

V případě, že máte zájem uvést i kontakt na pořadatele nebo odpovědnou fyzickou osobu (stačí kontaktní telefonní číslo, případně e-mail) starší 16 let, je nezbytné, aby byl touto fyzickou osobou udělen Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Upozorňujeme, že u akcí konaných na veřejném prostranství je nutné si zvlášť zarezervovat veřejnou plochu (viz související článek níže) – nahlášení do Kalendária NENAHRAZUJE rezervaci plochy!  

Zájemcům nabízíme elektronické Kalendárium pro rok 2020 v textovém formátu rtf.