Kalendárium pro rok 2020

perex_poháry-vítězů_ilu.jpg Přehled kulturních a sportovních událostí na území města.


perex_poháry-vítězů_ilu.jpg

Odbor školství a rozvoje předkládá pro kalendářní rok 2020 seznam kulturních a sportovních akcí předložených jednotlivými pořadateli/organizátory.

Aktuální informace o konaných akcích obdržíte v Městském informačním centru na adrese: Masarykovo náměstí 71, Karviná-Fryštát, tel.: 596 318 620, e-mail: mic@rkka_cz

Upozorňujeme pořadatele akcí konaných na veřejném prostranství, že zasláním podkladů pro zveřejnění v Kalendáriu nedochází zároveň k rezervaci plochy veřejného prostranství. Kontaktní osobou pro rezervování veřejného prostranství je p. Lenka Krotká, e-mail: lenka.krotka@karvina_cz, tel.: 596 387 482.  

  

Zájemcům nabízíme elektronické Kalendárium pro rok 2020 v textovém formátu rtf.