Karviná a Havířov společně na odpady

perex_podpis-memorandum.jpg Města řeší problém se směsným komunálním odpadem, který od roku 2024 už nebude možné bez úpravy ukládat na skládky.


 

perex_podpis-memorandum.jpg

Města Karviná a Havířov se spojila se skupinou Veolia, která vyrábí teplo pro region a zabývá se i nakládáním s odpady. Spolupráci stvrdili formou memoranda v Havířově a začnou připravovat projekt, jehož cílem je zajistit efektivní a ekologické využití odpadů a zároveň minimalizovat dopad zvýšených nákladů na obyvatele.

Havířov a Karviná vyprodukují společně ročně zhruba 24.200 tun směsného komunálního odpadu, 7.700 tun velkoobjemového komunálního odpadu a 2.600 tun separovaného komunálního odpadu (papír, plast, sklo). Celosvětovým trendem je odpady v co největší míře využít a Havířov i Karviná chtějí patřit mezi zdejší lídry. Aby však bylo možné odpady efektivně a ekologicky využít, je potřeba vybudovat třídící zařízení na směsný komunální odpad a dotřídění druhotných surovin.

Obě města motivují své občany ke třídění odpadů a stále přidávají možnosti, jak třídit, to však do budoucna nestačí.„Jsme si vědomi toho, že skládkování v takové míře, jako je dnes, už nebude možné. Musíme se tedy včas postarat o to, abychom našli šetrné a ekologické řešení třídění a likvidace odpadu a vyhověli tak nové legislativě. Proto musíme najít způsob, jak zbytkové odpady využít ku prospěchu všech. Logicky se nabízí spolupráce s Veolií, která vyrábí teplo pro Karvinou i Havířov,“ doplnil primátor Karviné Tomáš Hanzel (ČSSD). „V současné době v našem regionu nemáme komplexní řešení pro nakládání s odpady, které by odpovídalo budoucím povinnostem měst a obcí. Chceme být připraveni a včas vybudovat potřebné technologie a tím ochránit obyvatele před vysokými platbami za likvidaci odpadu,“ doplnila havířovská primátorka Jana Feberová (ČSSD).

„Jsme připraveni městům efektivně pomoci s problémem komunálních odpadů. V rámci aktualizace našich koncepcí a ekologizace teplárenských zařízení plánujeme využití tuhého alternativního paliva, vzniklého z komunálních a ostatních odpadů, na našich zařízeních,“ řekl Josef Novák, člen představenstva společnosti Veolia Česká republika a generální ředitel Veolia Energie ČR. „Technologie pro úpravu směsných komunálních odpadů za účelem výroby tuhého alternativního paliva by měla být společná pro více měst a měla by stát co nejblíže energetické koncovce. Tak se dá předejít další zbytečné dopravní zátěži, ke které by docházelo v případě, že by každé město budovalo zařízení vlastní,“ dodal Milan Chromík, ředitel společnosti Veolia Využití odpadů ČR.

Memorandum schválila zastupitelstva obou měst. Po podpisu vzniknou pracovní skupiny, které budou společně hledat nejvhodnější řešení a technologie ve prospěch obyvatel regionu. Finálním výstupem bude společné stanovisko, které shrne závěry a možnosti další spolupráce mezi smluvními stranami. K projektu se mohou přidat i další města a obce či podnikatelské subjekty, což by mohlo přinést další zefektivnění projektu.