Karviná má dva vítěze v anketě Společenská odpovědnost

20200909_spolecenska_odpovednost_JZ_1620.jpg Krajská komise ocenila Technické služby Karviná a osobností kraje se stala Eva Šeinerová.


20200909_spolecenska_odpovednost_JZ_2849.jpg

11.09.2020 – V Dolní oblasti Vítkovic se konalo ve středu 09.09.2020 slavnostní předávání cen  hejtmana Moravskoslezského kraje vítězům ankety Společenská odpovědnost. Cenu přebírali z rukou hejtmana kraje zástupci firem, společností i institucí. Dvě ceny putovaly i do Karviné.

Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji uděleny už pojedenácté. Třetím rokem předal hejtman kraje titul Osobnost Moravskoslezského kraje. „Rozhodně je na místě, abychom vyjádřili uznání a respekt významným osobnostem, které jsou pro náš region důležité. Nehledáme šampiony nebo slavné vynálezce, chceme upozornit i na výjimečné osobnosti, které se o rozvoj našeho kraje zasloužily pomocí druhým, dlouholetou prací nebo třeba statečností. Důvodem může být i šíření dobrého jména kraje, což je i případ letošní laureátky,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

20200909_spolecenska_odpovednost_JZ_1620.jpg

Ze speciální ceny – z titulu Osobnost MSK za rok 2019 – se totiž raduje zakladatelka sborového studia Permoník z Karviné, paní Eva Šeinerová. Titul OSOBNOST MSK není jediným oceněním, které Eva Šeinerová získala, v minulosti obdržela i jiné prestižní ceny: Medaili Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR za významnou pedagogickou práci, Cenu Bedřicha Smetany, což je nejvyšší vyznamenání pro sbormistry v ČR a Cenu Františka Lýska za práci s dětským pěveckým sborem. Je členkou odborné rady ARTAMA pro sborový zpěv. Je zvána do porot celostátních i mezinárodních soutěží pěveckých sborů a vyhledávanou lektorkou sbormistrovských kurzů. Sborové studio Permoník významně reprezentuje Moravskoslezský kraj na mezinárodních soutěžích. Přivezli 1. místo ze světové soutěže dětských a mládežnických sborů v Petrohradu, na soutěži Crakowia Cantans vybojoval Permoník dvě první a jedno druhé místo. Dá se říci, že i tyto úspěchy sbor získal právě díky své zakladatelce.

 Vítězem kategorie podnikatelské subjekty od 50 do 250 zaměstnanců se staly Technické služby Karviná. Porota zohlednila, že Technické služby Karviná pomáhají zapojovat do pracovního procesu dlouhodobě nezaměstnané, znevýhodněné nebo také osoby v předdůchodovém věku. Společnost rovněž už pátým rokem pravidelně přispívá na pořízení sociálního vozu, který usnadňuje život seniorům a sociálně potřebným lidem. Technické služby Karviná jsou nenahraditelné při zajišťování celoměstských akcí jako Den Země, Den pro celou rodinu, Dny Karviné, Národní dny bez úrazu či Barevný podzim s Evropským týdnem mobility. 

 „Chtěl bych se přidat ke gratulantům k vyhodnocení a k získání titulu Osobnost MSK paní Evě Šeinerové. Paní Šeinerovou, zakladatelku Permoníku, všichni dobře známe, je za ní vidět spousta práce a já jsem rád, že byla oceněna. Rovněž mě potěšilo, že zabodovaly Technické služby Karviná. Chtěl bych všem zaměstnancům poděkovat za jejich celoroční práci, která je v Karviné vidět. Věřím tomu, že budou nadále svou službu městu vykonávat dobře,“ pogratuloval oceněným primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).