Karviňáci od roku 2018 neplatí za odpady

perex_nulová-složenka_ilu.jpg Ušetří ti občané, kteří na této položce nemají žádné dluhy a poplatek pravidelně hradili.


perex_nulová-složenka_ilu.jpg

Zastupitelstvo města rozhodlo 5. prosince 2017 o osvobození občanů Karviné od poplatku za svoz komunálního odpadu. „Vycházíme tak vstříc slušným a platícím občanům města, chceme jim aspoň takto ulevit. Pro čtyřčlennou rodinu to například znamená úsporu dva tisíce korun ročně,“ říká předkladatel návrhu, ekonomický náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD). „Dlužníci dostanou možnost své závazky do 30. září 2018 uhradit a poté budou od poplatku osvobozeni také. Pokud ale dluhy nesplatí, osvobození od poplatku se jich netýká.

Město je dnes podle náměstka primátora ve výborné finanční kondici a eventuální výpadek příjmů tedy veřejnost v žádném případě nepocítí. „Jsme schopni nejen financovat všechny investice, ale letos jsme je ještě z vlastních rezerv posílili. Nijak neubereme na správě a údržbě města. Tato výhoda pro občany se nijak negativně nepromítne do celkového hospodaření města. Máme samozřejmě propočty i do dalších let, takže úlevu plánujeme jako dlouhodobou záležitost,“ řekl Jan Wolf. „Tento krok povede k tomu, že se uleví také mladým rodinám a seniorům, návrh tedy jednoznačně podporujeme,“ doplnil náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM).

Karviná má stanoven poplatek na 500 korun ročně na osobu, roční výnos se pohybuje okolo 28 miliónů korun. Reálné náklady jsou ale každoročně vyšší. Poplatky se nezvýšily od roku 2005, neuvažovalo se o tom ani v roce 2013, kdy už to bylo možné (v Karviné lze vybírat až 750 korun). „Nechtěli jsme občany zatěžovat, přestože město dá za svoz a nakládání s odpady ročně zhruba o sedm miliónů korun více, než od občanů vybere. Soustředili jsme se spíše na osvětu a další motivaci lidí k tomu, aby více třídili. A to funguje, je třeba občany pochválit,“ připomíná náměstek Wolf. Město pořádá často osvětové akce na podporu třídění, soustředí se na ekologickou výchovu na školách, nedávno skončila poslední soutěž pro veřejnost a měla opět velký ohlas.

Jak je uvedeno výše, nulový poplatek se týká výhradně těch, kteří nemají na odpadu dluhy. Městu dluží lidé za odpady od roku 2002 už 27 miliónů korun, spolu s penále z prodlení je to cca 39 miliónů. Radnice vymáhá dluhy systematicky vlastními silami, máme také exekutora, kterému město neplatí nic a který má výnosy pouze z vymožených částek.