Kostel sv. Jindřicha pojal až čtyři tisícovky věřících

perex_kostel-sv.Jindřicha.JPG Proti jeho demolici se jich postavily již jen dvě desítky. 


Jihovýchodní strana kostela sv. Jindřicha (30. léta 20. stol.) Jihovýchodní strana kostela sv. Jindřicha (30. léta 20. stol.)

Stavba kostela byla zahájena v červnu 1893. Autorem plánů byl architekt Bohuslav Černý. Vlastní realizaci stavby provedl Ing. Hugo Königsberger. Celková délka kostela činila 66,2 m, největší šířka 34 m. Budova byla vyzděna z cihel na pískovcovém podkladu. Neměla zvláštní strop, ten byl nahrazen prkenným obedněním konstrukce dřevěného krovu na způsob klenutí. Hlavní oltář z mramoru se sochou sv. Jindřicha, dva postranní oltáře s obrazy sv. Barbory a sv. Františka z Assisi byly pořízeny v roce 1898, stejně tak varhany, další dva oltáře v roce 1900 a 1902. Kostel dokázal pojmout až 4 000 věřících. V důsledku působení důlních vlivů musela být budova kostela několikrát opravována. Velká oprava proběhla ve 30. letech 20. století.

Výměrem Státního památkového úřadu v Brně z listopadu 1951 byl kostel jako umělecky hodnotná architektura pojat do oficiálního seznamu památek. Přestože památkový úřad proklamoval, „že je ve veřejném zájmu kulturním a památkovém, aby byla učiněna opatření k záchraně poddolováním ohroženého kostela a k jeho zachování pro budoucnost“, nestalo se tak. Nepomohla ani petice občanů za záchranu kostela sepsaná v listopadu 1951. Jejími signatáři bylo 20 občanů v té době již městské části Karviná-Doly.

Bohuslav Černý se narodil 16. května 1857 v Benátkách nad Jizerou. V letech 1874–79 studoval inženýrské stavitelství na české technice v Praze. Z dochovaných stavebních plánů a informací v literatuře je zřejmé, že minimálně celá 90. léta 19. století pracoval pro centrální ředitelství Larisch-Mönnichů v Karviné. Architekt Černý je mimo jiné autorem dostavby zámku Larisch-Mönnichů v Solci, kostela sv. Jindřicha v Karviné, přístavby Závodního hotelu a hornických kolonií na Hranicích a Jindřišce. Od roku 1903 bydlel B. Černý v Praze. Dne 17. listopadu 1910 zde získal stavitelskou koncesi. K jeho nejvýznamnějším realizacím v Praze bezesporu patří tzv. Šimsovo sanatorium, dnes Kojenecký ústav Thomayerovy fakultní nemocnice. V roce 1964 byla tato pozdně secesní budova spolu s celým areálem zapsána jako kulturní nemovitá památka.

Výrazněji se důlní vlivy začaly projevovat na budově kostela od podzimu 1954. Na jaře 1955 byl stav kostela již takový, že bylo rozhodnuto o jeho uzavření pro veřejné užívání. K bohoslužebným účelům mohla být dále užívána pouze boční kaple, která měla přímý vstup z venčí. Postupně byla vyměněna malovaná okna a okenní otvory byly zakryty z vnější strany lepenkovou vložkou. Bylo provedeno odstraňování cenných předmětů a obrazů, rozebrány varhany (dnes v kostele sv. Petra a Pavla v Albrechticích). Demolice budovy proběhla na podzim roku 1960.

Text zpracovali Mgr. Veronika Matroszová a Mgr. Radim Kravčík pro výstavu Stará Karviná realizovanou v září 2015 u příležitosti Dnů evropského dědictví statutárním městem Karviná a státním podnikem DIAMO.
Fotografie poskytl Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Karviná a soukromá sbírka Władysława Owczarzyho.