Letní modernizace škol a školek

FB_13.jpg O prázdninách patří školní budovy stavbařům.


toalety Školská 2019.JPG Rekonstrukce toalet na ZŠ Školské. Foto: Lukáš Hudeček

12.07.2019 – Se začátkem prázdnin začaly ve městě i modernizace škol a školek. Dělníci se pustili do výměny oken, oprav fasád nebo vylepšení zázemí v budovách. Zvelebování škol patří mezi priority města dlouhodobě, staráme se o vylepšování zázemí i opravy a rekonstrukce kvůli stáří některých budov. V letošním roce je naplánováno 21 akcí v různých školách o objemu 20 milionů korun. Jedná se především o výměnu oken, zateplení, rekonstrukce učeben, družin, ale stěžejní je i výměna vodovodního potrubí, kanalizace a s tím spojené i opravy toalet včetně obkladů a podlah,“ vysvětlil náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD). Opravy sociálních zařízení probíhají například na základních školách Mendelova, Borovského či Školská. „Rekonstruujeme toalety dívčí a chlapecké v přízemí a prvním patře. Ty původní byly asi 30 let staré. Nové doladíme v barvách školy – na obkladech je použita bílá, oranžová a zelená barva,” popsala rekonstrukci ředitelka ZŠ a MŠ Školská Iva Hefnerová.

FB_12.jpg Nová učebna biologie a fyziky v nástavbě ZŠ Dělnické. Foto: Lukáš Hudeček

Dokončují se i práce na základní škole Dělnické, tady rekonstrukce probíhala již od dubna loňského roku. Finišuje náročná modernizace spojená se vznikem nového patra. Postaveno bylo v přilehlé budově s družinou a jídelnou, do patra se žáci dostanou novým spojovacím koridorem. „V rámci dodržování směrnic máme v této nástavbě zabudovaný i výtah a v každé učebně je i místo pro hendikepovaného žáka,“ zdůraznil ředitel školy Petr Juras. V novém patře se nachází pět nových učeben pro výpočetní techniku, angličtinu žáků prvního a druhého stupně, biologii a fyziku. Situována je zde také učebna pro nadané děti, ke které ředitel školy říká: „Tuto učebnu máme v rámci “Inkluze jiným způsobem.” Na naší škole od minulého roku hledáme nadané a mimořádné děti, kdy jim chceme dát určitý životní prostor. Učebna vypadá jako klasická třída, má ale ještě navíc i kóje, kde se žáci individuálně vzdělávají. Nechybí tady ani informační technologie.“ Funkce jednotlivých kójí jsou různé, v jedné se může žák sám nerušeně vzdělávat, ve druhé bude aplikována čtenářská gramotnost a ve třetí se bude rozvíjet jejich logika. Každá z učeben je vybavena dataprojektorem s interaktivní tabulí. Na patře se nachází i moderní sociální zařízení a kabinet pro vyučující. Vybudovány byly i nové šatny pro žáky z jiných škol, kteří se budou v nových učebnách vzdělávat. Škola navíc rekonstrukcí získala i moderní venkovní učebnu.

Modernizace na školách se týkají i tělocvičen. Například na ZŠ Slovenské přibyla průmyslová LED svítidla, která jsou odolná vůči nárazu. Na ZŠ Družby nebo ZŠ Cihelní se mění okna. Nezapomnělo se ani na nové vybavení do družin a kuchyní.