Město ocenilo osobnosti v kultuře

Osobnosti v kultuře za 2019_Polar.png Ani letošní ročník nezapomněl také na organizátory kulturních a osvětových akcí.


Osobnosti v kultuře za 2019_Polar.png

25.06.2020 – Vedení Karviné ocenilo na zámku Fryštát osobnosti, které se výraznou měrou podílejí na rozvoji kultury ve městě. Pamětní list Rady města dostali nejen veřejně známí umělci, ale i lidé, kteří kulturní život organizují.

Na Zámku Fryštát v Karviné bylo oceněno deset osobností v oblasti kultury. Za dlouhodobou činnost, vedení uměleckých aktivit nebo za mimořádný umělecký počin obdržely Pamětní list Rady města Karviné.
Andrzej Bizoń,náměstek primátora: "Tito lidé se svou prací a pílí podílí na rozvoji kulturního dění a života v Karviné. Angažují se v různých směrech a oborech kultury, nejsou to jen malíři, umělci, zpěváci, ale jsou to lidé, kteří se podílejí na kulturním životě, bez kterých by to nešlo. Jako třeba promítači, lidé, kteří kulturní život organizují. To je velmi důležité a úctyhodné a patří jim velké poděkování."

Ocenění za dlouhodobou činnost v oblasti kultury získala Marie Bartulcová, která pracuje v karvinské knihovně 40 let. Je iniciátorkou akcí na propagaci čtenářství Bibliomaniak, Wieczór z Andersenem, setkávání se spisovateli a zajímavými lidmi v rámci kampaně Celé Česko čte dětem.

Další oceněnou je Šárka Hanušová, která aktivně pomáhá s činností Filmového klubu v Regionální knihovně Karviná od roku 1992 a také například zajišťuje dramaturgii projektu Film a škola určeného středním školám.

Oceněn byl i Ondřej Pilich, který od roku 1972 pracuje na pozici filmového promítače, na pozici, která je pro běžného návštěvníka kina neviditelnou, ale zcela nepostradatelnou, a pro chod kina zásadní. Mimo jiné působil jako promítač karlovarského filmového festivalu. Loni oslavil životní jubileum 80 let a k ocenění říká: „Já jsem po té technické stránce a vždycky jsem to tak bral, někdy jsem i s tím obsahem, který se promítal na festivalech ve Varech nesouhlasil, ale jako práci jsem to dělal rád a je to moje první ocenění."

Dalším oceněným je Boleslav Hanzel, který je již 63 let členem PZKO, kde se aktivně podílí na práci výboru. Připravuje přednášky o historii regionu a také se například zajímá a dbá o údržbu památníků I. a II. světové války v Karviné-Dolech.

Oceněn byl rovněž Wiesław Janusz, předseda MS PZKO Karviná-Staré Město. Podílí se na řízení činnosti spolku, na organizování a pořádání kulturních akcí různého charakteru na území města Karviné.

Za vedení uměleckých aktivit převzala ocenění i učitelka Základní umělecké školy Bedřicha Smetany Lucie Semančíková, která se věnuje výuce literárně-dramatického oboru a je organizátorkou okresních a krajských kol přehlídky Wolkrův Prostějov. I ona byla oceněna poprvé, a ještě ji při slavnostním oceňování čekalo překvapení v podobě pevěckého vystoupení její žákyně. Ke svému dalšímu směřování oceněná Lucie Semančíková říká: „Mé sny jsou dále trochu rozšiřovat semináře nejen pro žáky a recitátory, ale i pro učitele, občas se mi toto daří, takže to bych chtěla trochu více.“

Ocenění převzala i Jana Kiedroňová z Městského domu kultury Karviná. Zajišťuje například výstavy v Mánesově síni, činnost divadelních souborů, kurzovní činnost a kompletní organizací akcí Moravský vrabec a Prolínání kultur.

Pro ocenění si přišel i Milan Kupka, výrazná osobnost města Karviné v oblasti kultury v žánru dechové hudby. Letos oslavil 70. narozeniny. Od svých 11 let je aktivním členem a hráčem Dechového orchestru Májovák a od roku 1992 je také kapelníkem a manažerem Malé černé hudby.

V nepřítomnosti byla oceněna i Anna Rzymanová, členka PZKO od roku 1957 a členka pěveckého souboru „Dźwięk”. Čtyři dekády vede Klub žen jako předsedkyně.

Zvláštní ocenění za umělecký počin převzala i autorka knihy Hornické vdovy Kamila Hladká, která k ocenění řekla: „Velmi si toho považuji, byla jsem překvapená, protože když cizák přijede do cizího regionu s tím, že bude něco tvořit nebo psát, tak ho často ženou rychlostí blesku nebo se na jeho účet snese vlna kritiky, takže jsem byla překvapená a považuji si to.“

Všem oceněným gratulujeme.

Více v reportáži TV Polar: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000020863/vedeni-karvine-ocenilo-umelce-a-lidi-kteri-kulturni-zivot-organizuji