Osobnosti v kultuře za rok 2018

perex_Osobnosti v kultuře 2019.jpg Mezi oceněnými jsou dlouholetí umělci, ale také s kulturou spjatí organizátoři.


perex_Osobnosti v kultuře 2019.jpg

07.06.2019 – Také v letošním roce předcházelo zahájení Dnů Karviné ocenění osobností neodmyslitelně spjatých s kulturním děním v našem městě. Slavnostní předání Pamětních listů Rady města Karviné z rukou primátora města Jana Wolfa (ČSSD) a jeho náměstka Andrzeje Bizoně (nestr. za ČSSD) se uskutečnilo na zámku Fryštát v Karviné.

Za uplynulý rok doporučila Komise kulturní Rady města Karviné ocenit tyto osobnosti:

PaedDr. Józef Wierzgoń (Ocenění se uděluje za celoživotní tvorbu v oblasti kultury a u příležitosti životního jubilea.)

V letech 1958–1961 vedl smíšený pěvecký sbor místní skupiny PZKO v Karviné-Darkově. V roce 1958 založil v Karviné pěvecko-hudební soubor Przyjaźń. Tento soubor vedl až do roku 2009, tj. 51 let. Byl dlouholetým spolupracovníkem časopisů „Hudební život” Polského svazu sborů a orchestrů ve Varšavě a dosud spolupracuje se „Slezským zpěvákem” v Katowicích. Byl také jmenován čestným členem Slezského svazu sborů a orchestrů v Katowicích. Za vynikající zásluhy pro rozvoj polské kultury, pěveckou a společenskou činnost obdržel PaedDr. Józef Wierzgoń mnoho čestných uznání a vyznamenání.

Leona Hasníková (Ocenění se uděluje za dlouhodobou činnost v oblasti kultury.)

Leona Hasníková pracuje v karvinské knihovně od roku 1994, kde začínala jako knihovnice ve Středisku hudby a umění. V roce 2005 stála u zrodu a provozu Informačního centra na hlavním nádraží Karviná, kde zajišťovala informační služby a činnost pro širokou veřejnost. Řadu let také působila v Galerii Pod Věží, kterou pomohla dostat do povědomí jako jednu z významných kulturních institucí města. Od roku 2018 působí ve Středisku hudby a umění, kde se její činnost zaměřuje především na kulturně výchovnou činnost pro děti a mládež karvinských škol a také se podílí na realizaci dalších významných kulturních akcí.

Petra Hermanová (Ocenění se uděluje za dlouhodobou činnost v oblasti kultury.)

Petra Hermanová pracuje v knihovně 27 let jako knihovnice. Od roku 1998 do roku 2009 byla vedoucí na pobočce knihovny v Karviné-Ráji, kde byla pod jejím vedením zahájena spolupráce s organizacemi poskytujícími služby hendikepovaným občanům (praxe klientů denního stacionáře Dům V Aleji na pobočce v knihovně). Od roku 2010 působí jako vedoucí pobočky v Karviné-Novém Městě. Pod jejím vedením se od roku 2007 realizují čtení se známými osobnostmi v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“.

Marie Owczarzyová (Ocenění se uděluje za dlouhodobou činnost v oblasti kultury.)

Marie Owczarzyová se angažuje v oblasti kultury více než 30 let. Je aktivní členkou výboru MS PZKO Karviná-Ráj, kde zastává funkci sekretářky. Dvacet let je členkou polského smíšeného sboru „Dżwięk“.  Je jednou z hlavních organizátorů Anenské poutě, která patří mezi tradiční městské akce. Tato bohatá činnost významným způsobem obohacuje život nejenom polské menšiny ve městě, ale i všech občanů města. Za svou dlouholetou práci byla Marie Owczarzyová vyznamenaná PZKO v ČR Zlatou medailí za zásluhy.

Jan Lotter (Ocenění se uděluje za dlouhodobou činnost v oblasti kultury a u příležitosti životního jubilea.)

Jan Lotter tančil v tanečním souboru „Górnik“, hrál ochotnické divadlo, které vzniklo při MS PZKO Karviná-Ráj a již 66 let je členem pěveckého souboru „Dżwięk“. Pravidelně a aktivně se účastní všech vystoupení, koncertů a festivalů nejen v Karviné a celé ČR, ale i v Polsku. Reprezentuje tak polskou menšinu i Karvinou za hranicemi naší vlasti. Zajímá se o kulturní dění a akce pořádané městem, podílí se na organizaci tradiční akce „Máj nad Olzou“.

MgA. Martina Juríková (Ocenění se uděluje za získání ocenění v oblasti kultury na republikové a mezinárodní úrovni, za reprezentaci města a u příležitosti životního jubilea.)

MgA. Martina Juríková se výuce sólového, sborového a komorního zpěvu na ZUŠ B. Smetany věnuje již mnoho let a za tu dobu vychovala celou řadu absolventů, kteří se hudbě věnují jak profesionálně, tak také amatérsky. Od sezóny 2016/2017 je sbormistryní Koncertního sboru Permoník. Zároveň vede Přípravný sbor Permoník a ve svém volném čase sbor dospělých zpěváků – Sbor přátel zpěvu Permoník. Jako koncertní pěvkyně pravidelně spolupracuje s klavíristou Lukášem Michlem a s Janáčkovým komorním orchestrem.

MgA. Jiří Bystroň (Ocenění se uděluje za dlouhodobou činnost v oblasti kultury a u příležitosti životního jubilea.)

Po absolutoriu na Ostravské konzervatoři pokračoval ve studiích na Akademii múzických umění v Praze, které také úspěšně ukončil a získal titul Magistr umění (MgA.). Poté působil v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého v Praze. Od roku 1985 vyučuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Věnuje se i komorní hře a vlastní hudební agenturu. Členem dechového orchestru Májovák byl už jako student. Přes 30 let zde působil jako profesionální hudebník a pedagog a v letech 1998–2008 byl také jeho dirigentem.

perex_Wanda Miech.jpg

Finálem slavnostního ceremoniálu bylo předání Medaile MUDr. Wacława Olszaka paní Wandě Miechové za celoživotní tvorbu v oblasti kultury a u příležitosti významného životního jubilea. O udělení tohoto významného ocenění města rozhodli zastupitelé na svém dubnovém zasedání.

Wanda Miechová oslavila v letošním roce 90. narozeniny. Byla po mnoho let oporou pedagogického sboru Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné. Jako klavírní pedagog vychovala celou řadu vynikajících pianistů, dlouhá léta byla korepetitorkou Sborového studia Permoník, se kterým vystupovala na mnoha koncertních pódiích nejen u nás, ale také ve světě, např. na japonské Fugi. S Permoníkem také nahrála profilové CD. Za svou více než pětasedmdesátiletou uměleckou činnost byla také dlouholetou korepetitorkou mužského pěveckého sboru „Hejnał Echo“ a ženského pěveckého sboru „Kalina“. Současně plnila funkci zástupce dirigentů obou sborů. Wanda Miechová po celou dobu své umělecké činnosti propagovala klavírní hudbu, reprezentovala školu, město i kraj a především inspirovala několik generací hudebníků, klavíristů, zpěváků, a to nejen svým klavírním uměním, ale také nezdolnou energií a šarmem.

Primátor města k slavnostnímu aktu řekl: „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem oceněným za jejich přínos pro naše město a do budoucího života, nejen toho uměleckého, jim přeji vše dobré.“