Město pokračuje v renovaci památníků

památník obětem 1. sv. války v parku Bedřicha Smetany Odkazy budoucím generacím tak budou zachovány.


památník obětem 1. sv. války v parku Bedřicha Smetany

27.07.2018 – Po opravě památníků obětí obou světových válek v Karviné-Dolech byl v těchto dnech opraven také památník v Karviné-Fryštátě. „Pokračujeme v opravách našich památníků a jsem rád, že památka obětí válečných útrap je opět důstojná. U příležitosti 100. výročí vzniku Československa jsme nechali opravit i tento památník obětí první světové války,“ řekl náměstek primátora Karviné Karel Wiewiórka (KSČM). U nově opraveného památníku v parku Bedřicha Smetany si každoročně připomínáme Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopad. Dle slov náměstka primátora se určitě nejedná o poslední zvelebení pietních míst na území města.

Téma památníku obětem války se řeší i v rámci přípravy území pro výstavbu silničního obchvatu Karviné. Bohužel ještě před samotným přesunem památníku obětem první a druhé světové války z Karviné-Darkova byl tento vážně poškozen při souvisejícím kácení zeleně v obchvatem dotčeném území. Náměstek primátora Karel Wiewiórka k tomu dodává: „Památník již prošel na náklady stavební firmy opravou a bude po vyschnutí podloží přemístěn ke kapli v lázeňském parku.“