Město protestuje proti postupu Ředitelství silnic a dálnic

perex_jednání-k-uzavírce.jpg Město Karviná se zásadně postavilo proti způsobu realizace opravy Ostravské.


perex_jednání-k-uzavírce.jpg

Město Karviná se ohrazuje proti způsobu, jakým Ředitelství silnic a dálnic ČR (NE)informuje o plánovaných akcích, které výrazně ovlivní dopravu v obci. Postup nekoordinuje a nepřihlédlo ke stanovisku města ani v tomto případě. „V dostatečném předstihu nás ŘSD ČR neinformovalo o aktuálním stavu a od pondělka 6. listopadu opravuje silnici 1. třídy na hlavním vjezdu do města ze směru od Ostravy a Bohumína. U stanovení termínu ŘSD nepřihlédlo k našim připomínkám. Zásadně to ztížilo už tak problematický průjezd městem a řeší se také nedostatky ve značení dopravních omezení,“ říká náměstek primátora Lukáš Raszyk.

Město po kontrole zaměstnanců na místě ihned po zahájení opravy ul. Ostravské vyvolalo nová jednání s dodavatelskou firmou.  

„Realizaci opravy ul. Ostravské a části tř. 17. listopadu jsme očekávali v létě, ŘSD ČR však opravuje až nyní. Povolení pro omezení a přechodné značení byla vydána Krajským úřadem Moravskoslezského kraje až v pondělí 6. listopadu, tj. už v den zahájení oprav. Během pondělka a úterka byli naši lidé v terénu a mapovali situaci po celé trase. Zástupci města trvali na doplnění dopravního značení tak, aby řidiči byli informováni včas o omezení průjezdnosti Ostravské a třídy 17. listopadu na vjezdech z ul. Svatopluka Čecha a Karola Śliwky. Mělo by již být doplněno (dnes),“ shrnul náměstek Raszyk. Blokováni jsou v současnosti především řidiči vyjíždějící na hlavní silnici z bočních ulic, kteří tam ve špičkách prakticky nevjedou vůbec nebo po velmi zdlouhavém popojíždění.

O opravě rozhodlo ŘSD na poslední chvíli a probíhá v termínu, který řidičům přináší jen další komplikace. Od září opravuje město na více místech své komunikace, dopravu bylo nutné svést zčásti právě na uvedenou opravovanou silniční tepnu státu. Ta je ovšem zatížena i v běžném provozu poměrně zásadně. Stále městem projíždějí další vozidla, protože stále není hotova stavba dvou nových kruhových objezdů v Horní Suché a mnohdy řidiči nedodržují značené objížďky a zkracují si cestu právě nyní opravovaným průjezdem města Karviné.

Policie ihned zahájila dohled nad dodržováním dopravního značení a pomáhá řídit dopravu na křižovatce s tř. Osvobození. Taktéž město žádá policii o dohled nad řidiči nákladních aut, kteří si průjezdem města zkracují cestu, ačkoli mají značeny objízdné trasy už daleko před městem.

„Žádáme tedy větší koordinaci postupů. Chceme, abychom byli zváni na všechna jednání k opravám a rekonstrukcím silnic a mostů, které stát v Karviné a v okolí vlastní. Chceme mít možnost ovlivnit postupy prací tak, aby nezatěžovaly naše občany nad rámec únosnosti, jako se to děje dnes. Chceme tyto informace využít i v zájmu občanů pro lepší koordinaci s prováděnými opravami místních komunikací,“ požaduje jménem města náměstek Raszyk a dodává: „Pokud by Karviná měla obchvat, nemuseli bychom řešit tyto situace vůbec. Denně nám po Ostravské a třídě 17. listopadu projíždějí tisíce aut, která by obchvat pohodlně odvedl už z Ostravské nebo od Bohumína a navedl na silnici kolem města dále na Slovensko či Polsko. Obchvat je pro město životně důležitý a čekáme na něj 20 let. Teď je na řadě ŘSD a stát.“