Městský mobiliář na přání občanů

perex_montáž_laviček.jpg Technické služby Karviná instalují nové lavičky.


perex_montáž_laviček.jpg

První lavičky se již objevily na ulici Borovského a třídě Těreškovové, postupně přibydou v ulicích V Aleji, Na Kopci a v Olšinách. Umístěno bude zatím deset nových dřevěných laviček. Statutární město Karviná neumisťuje tyto prvky městského mobiliáře náhodně. Při výběru vhodných míst vychází Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné z doručených žádostí a námětů občanů.

Na město se často obracejí maminky s malými dětmi, že chybí místa na sezení u pískovišť nebo senioři, kteří lavičky vítají jako vhodné místo k odpočinku na hlavních třídách. Město touto cestou dává možnost občanům aktivně se podílet na rozmístění jednotlivých prvků městského mobiliáře.