Další mimořádná opatření krajské hygieny při epidemii

covid_ilu.jpg Zhoršená epidemiologická situace zpomaluje rozvolňování v kraji.


29.06.2020 – Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařídila v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací (covid-19) v Moravskoslezském kraji mimořádná opatření č. 10 a 11. Nařízení mají okamžitou účinnost a platí až do jejich odvolání.

Nařízení č. 10 ustanovuje:

 1. zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zařízení
 2. zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí (vyjma přítomnosti třetí osoby u porodu, návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, návštěv pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění)
 3. provedení RT-PCR testu u příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí (vyjma pacientů, kteří již mají lékařské potvrzení o negativním výsledku testu, ne starší 4 dny)
 4. provedení RT-PCR/Rapid testů zaměstnanců zdravotnických zařízení s lůžkovou péčí (vyjma zaměstnanců s potvrzením o absolvování testu, ne starší 30 dní)
 5. zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím službám v pobytové formě (vyjma návštěv nezletilých uživatelů, uživatelů s omezenou svéprávností a uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění)
 6. omezení příjmu osob v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám (vyjma osob s potvrzením o negativním testu, ne starší 4 dny)
 7. testování zaměstnanců pracujících v zařízení sociálních služeb v pobytové formě (vyjma zaměstnanců s potvrzením o absolvování testu, ne starší 30 dní)
 8. omezení konání hromadných akcí ve venkovních prostorách na 100 osob
 9. omezení konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách na 100 osob
 10. zveřejňování/vysílání materiálů dostupných na webu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě http://www.khsova.cz/homepage/korona-virus
 11. omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že v době od 23:00 do 8:00 je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách
 12. omezení provozu provozoven stravovacích služeb dle dalších pravidel (2m rozestupy mezi zákazníky, limit 4 osoby u stolu s výjimkou členů domácnosti, desinfekce provozovny, dohled nad dodržováním epidemiologických nařízení apod.)
 13. zajištění proluky (nepotkávání se), je-li to možné, mezi střídajícími se směnami v třísměnných provozech výrobních podniků
 14. maximální zamezení styku zaměstnanců jednotlivých provozů na rizikovou vzdálenost menší než 2 metry v rámci jedné směny
 15. zajištění maximální možné míry časového oddělení poskytování stravy v rámci závodního stravování tak, aby nedocházelo ke kontaktu osob z různých pracovišť 
 16. zákaz pohybu a pobytu osob bez ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách (vyjma bydliště) a v motorových vozidlech (vyjma řidiče v uzavřeném vozidle, který cestuje sám nebo s ostatními členy domácnosti) 
 17. provozování zotavovacích služeb za daných pravidel
 18. provozování přírodních koupališť a bazénů za daných pravidel
 19. nařízení používání předepsaných ochranných pomůcek řidičům a posádkám zdravotní služby
 20. provádění zvýšené povrchové desinfekce veřejných prostranství a míst se zvýšenou koncentrací či předpokládaným shlukováním osob

Nařízení č. 11 ustanovuje:

 1. povinnost tzv. pendlerů předkládat zaměstnavateli každých 10 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, kdy potvrzení nesmí být starší 4 dny.
 2. zákaz pohybu a pobytu osob bez ochrany nosu a úst ve vnitřních prostorách staveb, kde se konají hromadné akce s účastí nad 100 osob
 3. zákaz pohybu a pobytu osob vykonávající činnosti epidemiologicky závažné ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví (vyjma stravovacích služeb) bez ochrany nosu a úst při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru.

Úplná znění mimořádného opatření č. 10 a 11 jsou zveřejněna na webu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

 

V této souvislosti připomínáme dvě instruktážní videa Ministerstva zdravotnictví ČR:

Co byste měli vědět o koronaviru?

Jak chránit sebe a své okolí

Změna provozu seniorské linky