Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - návštěva Itálie, karanténa

Ministerstvo_zdravotnictvi.jpg Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací do ČR z ciziny a hlavně z Itálie.


Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádná opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Další mimořádné opatření se vztahuje na osoby, které se vrací do ČR z jíných států světa. 

Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova. V důsledku přijatého mimořádného opatření a též v důsledku dalších dopadů způsobených onemocněním COVID-19 je stát připraven prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky obratem připravit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.

mop-01.jpg

mop-02.jpg

mop-03.jpg

mimoradne-opatreni-hranicni-kontroly-priznaku-infekcniho-onemocneni-1.jpg

mimoradne-opatreni-hranicni-kontroly-priznaku-infekcniho-onemocneni-2.jpg

ZDROJ: Ministerstvo zdravotnictví ČR