Nabídka ozdravných pobytů pro děti

Activitypark_Hotel_Všemina.JPG Také v letošním roce Karviná zpříjemní nemocným dětem letní prázdniny.


Děti ve věku od 6 do 14 let s diagnózou alergie, astma či atopický ekzém se mohou díky podpoře města těšit na tuzemské ozdravné pobyty v horských oblastech.

Rodiče jim mohou vybrat z těchto termínů a míst:

Termín ozdravného pobytu Místo ozdravného pobytu

Termín odevzdání

Návrhu na ozdravný pobyt

Finanční spoluúčast rodičů

07.07.–20.07.2018

(14 dní/13 nocí)

Všemina, Hostýnské a Vizovické vrchy

Activitypark hotel Všemina
14.05.–16.05.2018 1.200,– Kč/dítě/pobyt

21.07.–03.08.2018

(14 dní/13 nocí)

Loučná nad Desnou, Jeseníky

Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o.
21.05.–23.05.2018 1.200,– Kč/dítě/pobyt

18.08.–31.08.2018

(14 dní/13 nocí)

Horní Bečva, Beskydy

rekreační středisko „Pekárny-Rališka“
28.05.–30.05.2018 700,– Kč/dítě/pobyt

 

Návrh na ozdravný pobyt si je možno vyzvednout u praktického lékaře pro děti a dorost, u kterého je dítě v evidenci nebo také na Magistrátu města Karviné, Odboru rozvoje (budova bývalé Komerční banky), Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, 3. patro, kancelář č. 426, kontaktní osoba Ivana Polášková, tel.: 596 387 488.

Rodiče si vyberou jeden z nabízených ozdravných pobytů a Návrh na ozdravný pobyt nechají potvrdit praktickým lékařem pro děti a dorost. Návrh na ozdravný pobyt rodiče doručí osobně na shora uvedenou adresu ve stanoveném termínu uvedeného v tabulce u příslušného vybraného ozdravného pobytu.

Bližší informace k ozdravnému pobytu ve Všemině, Loučné nad Desnou a Horní Bečvě včetně pokynů k úhradě obdrží rodiče osobně při předání Návrhu na ozdravný pobyt.

Na závěr uvádíme, že děti budou přihlašovány v pořadí, ve kterém budou Návrhy na ozdravný pobyt doručeny. Chceme vás ujistit, že se budeme snažit uspokojit všechny děti. V případě, že toto nebude možné, budeme rodiče včas informovat. Zároveň si statutární město Karviná vyhrazuje právo na provádění změn a doplnění tohoto oznámení.

pdf.pngNabídka ozdravných pobytů na rok 2018, soubor typu pdf, (328,79 kB)